Analýza rizik spojených s investicí do zemědělské půdy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik spojených s investicí do zemědělské půdy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Vojtěch, Petr
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:34Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:34Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34452
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou investic do zemědělské půdy a s tím spojenými riziky. Půda obecně je aktivem, které ekonomické subjekty velmi rádi drží, jelikož se jedná o ak-tivum velmi stabilní, nepodléhajícím tolik politické moci, rozhodnutím a změnám. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možnosti investování v oblasti zemědělské půdy, a dále analyzovat rizika, která při investování a držení zemědělské půdy vznikají. Teoretická část práce představuje, co je investice na makroekonomické a mikroekonomické úrovni. Dále představuje možná rizika, jejich vznik a možná protiopatření. Praktická část práce zkoumá možnosti využití dotací v oblasti investic do půdy, pronájem půdy a výhody a nevýhody investic do půdy. Dále práce analyzuje rizika v oblasti zemědělské půdy, jak vznikají, a možnosti zajištění investic do zemědělské půdy. V praktické části je také představen Český fond půdy a jeho přínosy.
dc.format 44
dc.format.extent 1242321
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject půda cs
dc.subject zemědělská půda cs
dc.subject investice cs
dc.subject rizika cs
dc.subject výnos z půdy cs
dc.subject zisk cs
dc.subject dotace cs
dc.subject agricultural land en
dc.subject investment en
dc.subject risk en
dc.subject revenue from land en
dc.subject profit en
dc.subject subsidy en
dc.title Analýza rizik spojených s investicí do zemědělské půdy
dc.title.alternative Analysis of Risks Related to Investment in Farmland
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-18
dc.description.abstract-translated This theses deal with the issue of the investments in agricultural land and its risks. The land from economical point of view is an active that economical subjects hold as a very stable and safe asset. It isn't influenced by the politics, political power and their decisions. The goal of the theses is to find the possibilities of investments in agricultural land and also to analyze the risks that form with holding of agricultural land. The theoretical part presents what an investment is from a macroeconomic and microeco-nomic point of view. It introduces the risks, its formation and possible arrangements against the risks. The practical part tries to analyze the possibility of subsidies, the land rental and the advan-tages and disadvantages of investments in land. It focuses on risk with agricultural land and possibilities in hedging against risks. The practical part also introduces the Czech land fund and its benefits.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40631
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-18


Files in this item

Files Size Format View
vojtěch_2015_dp.pdf 1.184Mb PDF View/Open
vojtěch_2015_vp.pdf 203.1Kb PDF View/Open
vojtěch_2015_op.pdf 122.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account