Návrh projektu strategického rozvoje mikroregionu Hustopečsko

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh projektu strategického rozvoje mikroregionu Hustopečsko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kabelík, Michal
dc.contributor.author Šmerhanová, Vlastimila
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:26:57Z
dc.date.available 2010-07-15T02:26:57Z
dc.date.issued 2007-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3445
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je provedení analýzy současného stavu mikroregionu Husto-pečsko a navržení projektu rozvoje pro řešené území mikroregionu. Teoretická část prezen-tuje poznatky z oblasti regionálního marketingu. Převážná část teoretických poznatků je zaměřena na oblast rozvoje mikroregionu. V praktické části je představen mikroregion Hustopečsko a analyzován jeho současný stav. Dále je provedena SWOT analýza. V ná-vaznosti na provedenou analýzu jsou navrženy projekty rozvoje pro mikroregion. cs
dc.format 73 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 5169571 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Region cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject projekt rozvoje cs
dc.subject region en
dc.subject mikroregion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic planing en
dc.subject development project en
dc.title Návrh projektu strategického rozvoje mikroregionu Hustopečsko cs
dc.title.alternative The project proposal of strategic development of Hustopecsko micro region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozák, Vratislav
dc.date.accepted 2007-09-03
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma work is to analyze present state of the micro region of Husto-pecsko and propose development project of the micro region. The theoretical part presents findings of the area of regional marketing. These findings focus mainly on areas of devel-opment of the micro region. In the practical part the micro region Hustopecsko is presented. Its present state analysis and the SWOT analysis were carried out. Subsequently I worked out development projects of the micro region based on the analysis of the collected information. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6361
dc.date.assigned 2007-07-10
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
šmerhanová_2007_dp.pdfBlocked 4.930Mb PDF View/Open
šmerhanová_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
šmerhanová_2007_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account