Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shejbalová, Dana
dc.contributor.author Kovář, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:27:35Z
dc.date.available 2010-07-15T02:27:35Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3447
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá metodami a nástroji managementu jakosti a neustálého zlepšování. V teoretické části je popsána problematika řízení jakosti a dále systémy a nástroje managementu jakosti. Dopodrobna je v této části rozebrána metoda ABC. V praktické části je navržen formulář incidentu a neshod a s ním související formuláře o provedení opatření. cs
dc.format 62 s., 2 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1100804 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject management jakosti cs
dc.subject nástroje jakosti cs
dc.subject metoda ABC cs
dc.subject návrh formuláře cs
dc.subject quality control en
dc.subject management of quality en
dc.subject management tools of quality en
dc.subject ABC method en
dc.subject sheet design en
dc.title Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování cs
dc.title.alternative Methods and management tools of quality and continual improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Shejbal, Dušan
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about methods and management tools of quality and continual improvement. In theoretical part are describe questions of quality control and on the following pages there are systems and management tools of quality. In detail is in this part describe ABC method. In practical part was propose a form for incident and disagreement and following forms about fix arrangement. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5497
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
kovář_2007_bp.pdf 1.049Mb PDF View/Open
kovář_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
kovář_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account