Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Konečná, Lucie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:41Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:41Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34504
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti". V teoretické části jsou definovány pojmy: odpadové hospodářství, odpad, druhy a zdroje odpadů. Také je zde zahrnuta legislativa vztahující se k odpadovému hospodářství. Konec teoretické části se zabývá procesy nakládání s odpady, přičemž je největší pozornost věnována procesu recyklace odpadů. Praktická část začíná charakteristikou obce Uherské Hradiště. Je však založena především na popisu odpadového hospodářství v Uherském Hradišti, kde jsou vymezeny: místní legislativa z oblasti odpadového hospodářství, firmy, které se v tomto oboru pohybují a proces zpětného odběru odpadu. Následně je proveden terénní průzkum lokalizace sběrných míst v jednotlivých městských částech Uherského Hradiště. Také jsou zde uvedeny analýzy a závěry, které z tohoto průzkumu vzešly. Poslední část práce je založena na návrhu optimalizace lokalizace sběrných nádob.
dc.format 68 s. (65 131 znaků)
dc.format.extent 7275096
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odpadové hospodářství cs
dc.subject odpad cs
dc.subject terénní průzkum cs
dc.subject sběrné nádoby tříděného odpadu cs
dc.subject mapování cs
dc.subject Waste management en
dc.subject waste en
dc.subject field research en
dc.subject collecting containers for separated waste en
dc.subject mapping en
dc.title Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti
dc.title.alternative Waste Management in Uherské Hradiště
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The theme of this Bachelor's thesis is the "Waste management in Uherské Hradiště". In theoretical part, there are defined terms like: waste management, waste, types and sources of waste. Also there is included legislation referring to waste management. The end of the theoretical part deals with processes about waste management, where the main attention is dedicated to process of waste recycling. Practical part begins with characteristic of municipality Uherske Hradiste, where are defined local legislation from the area of waste management, companies, which are associated in this field and take back waste process. Then there is presented field research of localization of collecting places of waste in individual municipal parts of Uherske Hradiste. Also there are presented analysis and conclusions which arisen from the field research. The last part of the thesis is based on suggestion of optimization localization of collecting containers.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40713
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
konečná_2015_dp.pdf 6.938Mb PDF View/Open
konečná_2015_vp.pdf 165.0Kb PDF View/Open
konečná_2015_op.pdf 165.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account