Zhodnocení environmentálních rizik souvisejících s toky odpadů obalových

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Zhodnocení environmentálních rizik souvisejících s toky odpadů obalových

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Zhodnocení environmentálních rizik souvisejících s toky odpadů obalových
Autor: Lažek, Jan
Vedoucí: Musil, Miroslav
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice zhodnocení environmentálních rizik se zaměřením na obalový odpad (sklo, papír, plast) a jeho tok. V teoretické části práce se nachází stručná charakteristika environmentálních rizik, odpadů, odpadového hospodářství, obalů a také jsou zde popsány environmentální rizika odpadů obalových. V první kapito-le praktické části je popsána situace zhodnocení rizik v odpadovém hospodářství společ-nosti Sběrné suroviny Uherské Hradiště. Následující část je věnována analýze environmen-tálních rizik v toku odpadu ve společnosti. Praktická část je zaměřena zejména na envi-ronmentální rizika odpadu z obalů plynoucí z odpadového hospodářství společnosti Sběrné suroviny Uherské Hradiště, jejich vyhodnocení, návrh eliminace a její proveditelnost.
URI: http://hdl.handle.net/10563/34508
Datum: 2015-02-06
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav environmentální bezpečnosti
Studijní obor: Řízení environmentálních rizik
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: C 40718


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
lažek_2015_dp.pdf 5.439Mb PDF Zobrazit/otevřít
lažek_2015_vp.pdf 117.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
lažek_2015_op.pdf 53.86Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet