Analýza vývoje využití krajiny Vlčnovska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vývoje využití krajiny Vlčnovska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trojan, Jakub
dc.contributor.author Milička, Robert
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:42Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34509
dc.description.abstract Cílem této práce je vizualizovat, zhodnotit, porovnat vývoj využití krajiny Vlčnovska ve vybraném období, vyhledat environmentální rizika této oblasti a navrhnout opatření proti jejich eliminaci. V řešení bylo použito metody vektorizace vstupních dat, jimiž jsou historické a současné mapové podklady. Data jsou zpracována v příslušném softwaru a jeho funkcemi je provedena kvantifikace výsledných hodnot. V závěru práce se podařilo zjistit, jaký je současný stav krajiny tohoto území a porovnat jej s historickými záznamy. Přínosem této práce je zjištění, jakým směrem se krajina v průběhu let vyvíjela a znalosti důležité pro práci s jejím dalším rozvojem.
dc.format 58 s. (62 605 znaků).
dc.format.extent 6640614
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vývoj krajiny cs
dc.subject využití krajiny cs
dc.subject geografický informační systém cs
dc.subject vektorizace cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject Vlčnov cs
dc.subject region development en
dc.subject region exploitation en
dc.subject geographic information system en
dc.subject vectorization en
dc.subject visualization en
dc.subject Vlčnov en
dc.title Analýza vývoje využití krajiny Vlčnovska
dc.title.alternative Land Use Development Analysis in Vlčnov Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is to visualize, evaluate and compare the process of development of the Vlčnov region in the selected period of time, to search for the environmental dangers in this area and to propose measures to eliminate these dangers. While searching for the solution, methods of vectorizing the input were used, such as historical and contemporary mapping sources. The input data are processed in relevant software. Its functions are used to carry out the quantification of results. In the conclusion of the thesis, it was managed to find out the current situation in this region and to compare it with historical records. The asset of this thesis is to ascertain the direction in which the region has developed during the years and to establish important knowledge needed for handling further development with-in the region.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40719
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-14


Files in this item

Files Size Format View
milička_2015_dp.pdf 6.332Mb PDF View/Open
milička_2015_vp.pdf 166.2Kb PDF View/Open
milička_2015_op.pdf 160.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account