Posouzení vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Neprašová, Nikola
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:42Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:42Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34512
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivem průmyslové činnosti na životní prostředí ve společnosti Mlékárna Polná, spol. s. r. o. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí. Praktická část je zaměřena na popis průmyslových činností daného podniku a jejich posouzení na životní prostředí. Následně bude provedena SWOT analýza a PNH analýza z pohledu životního prostředí. Na závěr jsou v práci uvedeny návrhy na zlepšení, které by mohly vést k minimalizaci rizik.
dc.format 70 s. (77 495)
dc.format.extent 2021145
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject průmysl cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PNH analýza cs
dc.subject industry en
dc.subject environment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PNH analysis en
dc.title Posouzení vlivu průmyslové činnosti na životní prostředí
dc.title.alternative The Assessment of the Industrial Activity Influence on the Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mauer, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated Company Dairy Polná, s.r.o. The work consists theoretical and practical parts. Basic notions are defined in the theoretical section and they are relate to the impact of industrial activity on the environment. Practical part focuses on the description of industrial activities of the company and their assessed on the environment. This will be followed by SWOT analysis and PNH analysis from an environmental perspective. At the end of the work are listed the suggestions for improvement, which could lead to minimizing risks.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40722
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-13


Files in this item

Files Size Format View
neprašová_2015_dp.pdf 1.927Mb PDF View/Open
neprašová_2015_vp.pdf 164.5Kb PDF View/Open
neprašová_2015_op.pdf 163.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account