Principy environmentální politiky uplatněné ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Principy environmentální politiky uplatněné ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hart, Martin
dc.contributor.author Němcová, Vendula
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34513
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem politiky životního prostředí a jejím vlivem na fungování organizací. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, vznik a předmět environmentální politiky, podrobněji jsou popsány principy a nástroje environmentální politiky. Praktická část se zabývá popisem firmy, ve které jsou nástroje environmentální politiky užity. Další část je věnována analýze organizace z hlediska environmentální politiky, analýze spotřeby plynů využívaných ve výrobě, zjištěný trend, možné návrhy na zlepšení a SWOT analýza uplatnění environmentální politiky.
dc.format 65s. (67 006 znaků bez mezer)
dc.format.extent 2341621
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Environmentální politika cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject udržitelný rozvoj cs
dc.subject systém environmentálního managementu cs
dc.subject norma ISO 14001 cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Environmental policy en
dc.subject environment en
dc.subject sustainable development en
dc.subject Environmental management system en
dc.subject ISO 14001 en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Principy environmentální politiky uplatněné ve vybraném podniku
dc.title.alternative The Environmental Policy Principles Applied in Chosen Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with a topic of an environmental policy and its influence to func-tioning of organizations. Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoret-ical part relates to basic terms, genesis and object of environmental policy, principles and implements of environmental policy are described in detail. Practical part relates to description of a company which are implements of environmental policy applied in. Next part devotes to analysis of organization of the company from the point of view of environ-mental policy, analysis of gas consumption used in manufacturing, discovered trend, possi-ble suggestions on improvement and SWOT analysis of environmental policy use.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40723
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-13


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2015_dp.pdf 2.233Mb PDF View/Open
němcová_2015_vp.pdf 164.5Kb PDF View/Open
němcová_2015_op.pdf 164.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account