Příčiny a důsledky klimatických změn v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny a důsledky klimatických změn v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Sedlářová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34515
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Příčiny a důsledky klimatických změn v České republice" je posouzení vlivů klimatických změn na Českou republiku. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretická a praktická. Teoretická část se zabývá zpětným pohledem na české dějiny klima-tu, základními pojmy týkající se klimatické změny, příčinami klimatických změn v České republice a důsledky klimatických změn v České republice se zaměřením na hydrologii a adaptační opatření. Cílem praktické části, která je zaměřena na hydrologii České republiky, je pokusit se porovnat vývoj podzemních a povrchových toků ovlivněné klimatickými změnami. Hlavní aktivum práce je shrnutí klíčových aspektů týkajících se klimatických změn, které jsou neustále aktuální frází jak ve světě, tak i u nás. Aktivum praktické části přináší srovnání podzemních a povrchových toků v grafech.
dc.format 58
dc.format.extent 6632476
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klimatická změna cs
dc.subject příčina cs
dc.subject důsledek cs
dc.subject hydrologie cs
dc.subject Climate change en
dc.subject cause en
dc.subject consequence en
dc.subject hydrology en
dc.title Příčiny a důsledky klimatických změn v České republice
dc.title.alternative The Causes and Consequences of Climate Change in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The target of the bachelor thesis called "The causes and impacts of the climate changes in the Czech Republic" is the evaluation of the influence of the climate changes in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts, the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with the history of the climate in the Czech Republic, it also includes the elementary terms concerning the climate changes, the causes of the climate change in the Czech Republic and the impacts of the climate change in the Czech Republic with the focus on hydrology and the adaptation arrangements. The target of the practical part, which deals with the hydrology of the Czech Republic, is the comparison of the development of the subterranean and surface watercourses affected by the climate changes. The main asset of the thesis is the summary of key aspects concerning the climate changes which are still a present topic in the Czech Republic as well as in the world. The asset of the practical part is the comparison of the subterranean and the surface watercourses in graphical charts.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40725
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
sedlářová_2015_dp.pdf 6.325Mb PDF View/Open
sedlářová_2015_vp.pdf 163.0Kb PDF View/Open
sedlářová_2015_op.pdf 121.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account