Povodně a záplavy na řece Moravě v průběhu staletí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Povodně a záplavy na řece Moravě v průběhu staletí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Sklenář, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:43Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34516
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem "Povodně na řece Moravě v průběhu staletí". Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část pojednává o základní terminologii spojené s povodněmi, fyzicko-geografickém vymezení řeky Moravy, legislativní stránce a práci integrovaného záchranného systému v souvislosti s povodněmi. Praktická část se zaměřuje na hlavní cíl mé bakalářské práce, tedy na analýzu největších povodní v průběhu staletí na řece Moravě. Tyto povodně jsou popsány podle jejich srážkové situace, vzniku, průběhu a následků. Na konci praktické části je nástin mého vlastního návrhu protipovodňového opatření.
dc.format 52
dc.format.extent 1970943
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povodně cs
dc.subject protipovodňová ochrana cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject analýza cs
dc.subject kulminace cs
dc.subject floods en
dc.subject flood protection en
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject analysis en
dc.subject peak en
dc.title Povodně a záplavy na řece Moravě v průběhu staletí
dc.title.alternative Floods on the Morava River through Centuries
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maňásek, Jaromír
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the theme of "The floods on the Morava River through the centuries." The work is divided into two parts. The theoretical part deals with the basic terminology associated with floods, physical-geographic definition of the Morava River, and the legislative work of the Integrated Rescue System in connection with floods. The practical part is focused on the main goal of my thesis, an analysis of the largest floods over the centuries on the Morava River. These floods are described by rainfalls their situation, origin, course and consequences. The final part is the outline of my own design flood protection measures.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40726
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
sklenář_2015_dp.pdf 1.879Mb PDF View/Open
sklenář_2015_vp.pdf 163.2Kb PDF View/Open
sklenář_2015_op.pdf 166.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account