Dopady globálních klimatických změn na infrastrukturu Jakutska, SV Sibiř

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dopady globálních klimatických změn na infrastrukturu Jakutska, SV Sibiř

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlachula, Jiří
dc.contributor.author Gougela, Marek
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:45Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:45Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34527
dc.description.abstract V mé bakalářské jsem se popsal příčiny, projevy a důsledky globálního oteplování a změny klimatu. Definoval jsem permafrost, jeho formy a geologické rozšíření. Dále jsem se zaměřil a obecně charakterizoval republiku Sacha (Jakutsko). Má praktická část bakalářské práce se zabývá projevy a důsledky globálních klimatických změn abiotického a biotického prostředí. V závěru mé práce jsem popsal dopad změn klimatu na infrastrukturu v Jakutsku, severovýchodní Sibiř.
dc.format 58 s.
dc.format.extent 4570416
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject globální cs
dc.subject klimatické změny cs
dc.subject permafrost cs
dc.subject skleníkový efekt cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject termokras cs
dc.subject Jakutsko cs
dc.subject Sibiř cs
dc.subject global climate change en
dc.subject permafrost en
dc.subject greenhouse effect en
dc.subject infrastructure en
dc.subject environment en
dc.subject thermokarst en
dc.subject Yakutia en
dc.subject Siberia en
dc.title Dopady globálních klimatických změn na infrastrukturu Jakutska, SV Sibiř
dc.title.alternative Global Climate Change: Impacts to Infrastructure of Yakutia, NE Siberia
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hart, Martin
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated In my bachelor, I described the causes, symptoms and consequences of global warming and climate change. I defined the permafrost, its forms and geological extension. Then I fo-cused and generally characterized by Republic of Sakha (Yakutia). It has the practical part of the thesis deals with the symptoms and consequences of global climate change, abiotic and biotic environment. At the end of my work I described the impact of climate change on the infrastructure in Yakutia, northeastern Siberia.
dc.description.department Ústav environmentální bezpečnosti
dc.thesis.degree-discipline Řízení environmentálních rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Environmental Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 40749
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
gougela_2015_dp.pdf 4.358Mb PDF View/Open
gougela_2015_vp.pdf 167.0Kb PDF View/Open
gougela_2015_op.pdf 164.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account