Možnosti testování funkčních vlastností vkládacích stélek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti testování funkčních vlastností vkládacích stélek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Ďurišová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:29:52Z
dc.date.available 2010-07-15T02:29:52Z
dc.date.issued 2006-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3459
dc.description.abstract Zlepšení komfortu a ochrany nohou při nošení pracovní obuvi lze dosáhnout vkládacími stélkami. Pro tyto stélky je nejdůležitější vlastností schopnost rozkládat a snižovat vysoké lokální tlaky působící na nohu při chůzi. Tato vlastnost vkládacích stélek je dána především materiálem a konstrukčním řešením. Schopnost vkládacích stélek rozkládat a snižovat vysoké lokální tlaky byla měřena za dynamických podmínek. Stélky byly testovány v různých druzích pracovní obuvi a na různých typech povrchů. Vhodně zvolenou vkládací stélkou je možné snížit hodnoty lokálního plantárního tlaku až o 50 %. Dlouhodobým používáním vkládacích stélek nedošlo ke změně schopností materiálu snižovat vysoké plantární tlaky. Při používání vkládacích stélek je pro uživatele důležitý také faktor komfortu při nošení. Subjektivní vnímání a hodnocení je odlišné od výsledků získaných měřením. Vkládací stélky by bylo vhodné vyrábět jako kombinaci několika různých materiálů, které mají své specifické vlastnosti. cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Vkládací stélky cs
dc.subject lokální plantární tlak cs
dc.subject PEDAR systém cs
dc.subject celopryžová pracovní obuv cs
dc.subject nášlapné síly cs
dc.subject vlastnosti materiálu cs
dc.subject Insoles en
dc.subject local plantar pressure en
dc.subject PEDAR system en
dc.subject all-rubber work boots en
dc.subject stepping forces en
dc.subject material properties en
dc.title Možnosti testování funkčních vlastností vkládacích stélek cs
dc.title.alternative Possible methods of testing insoles utility properties en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated Comfort and feet protection improvement while wearing work shoes can be achieved by using insoles. The most important insoles properties are the high local pressure distributing and reducing abilities during walking. These insoles property is depended on insole material and construction. High plantar pressure reducing and distributing insoles abilities were measured in dynamical conditions, it means during the gait. Insoles were tested in different work shoes types and on different surfaces. There could be a possibility to reduce plantar pressure value about more than 50 % with appropriate insoles. There was not researched any influence on high plantar pressure insoles reducing efficiency during longer time period insoles testing. Comfort is an important wearing factor for customers that use insoles. Subjective perceptions and ratings are different from measuring results. Insoles could be appropriate to produce as a specific properties combination of different materials. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5149
dc.date.assigned 2006-10-22


Files in this item

Files Size Format View
ďurišová_2007_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
ďurišová_2007_op.zip 387.0Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account