Optimalizace a intenzifikace procesu tepelného zpracování pružných prvků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Optimalizace a intenzifikace procesu tepelného zpracování pružných prvků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šuba, Oldřich
dc.contributor.author Novák, Adam
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:51:07Z
dc.date.available 2015-07-24T12:51:07Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34650
dc.description.abstract Předložená diplomová práce se zabývá problematikou tepelného zpracování pružných prvků, které patří mezi standartní výbavu osobních automobilů. Teoretická část popisuje funkci a výrobní proces pružných prvků, hlavní způsoby a principy tepelného zpracování ocelí. Uvádí materiály vhodné pro výrobu pružných prvků a metody, pomocí kterých dochází k vyhodnocení výsledných vlastností materiálu a dílů. V praktické části je řešena problematika optimalizace a intenzifikace tepelného zpracování při výrobě pružných prvků. Hlavním cílem práce je zvýšení produktivity na kalící lince pomocí snížení časů popouštění a zároveň ověřit, že při snížení popouštěcích časů nedojde k výrazným tvarovým změnám dílů, které by negativně ovlivnily navazující operaci rovnání. V rámci praktické části je také provedeno zpracování neshodného materiálu tak, aby mu byly navráceny vyhovující vlastnosti.
dc.format 121 s; přílohy 35 s
dc.format.extent 21007021
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tepelné zpracování cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject pružný prvek cs
dc.subject popouštění cs
dc.subject tvarové změny cs
dc.subject Heat treatment en
dc.subject optimization en
dc.subject flexible element en
dc.subject tempering en
dc.subject contour changes en
dc.title Optimalizace a intenzifikace procesu tepelného zpracování pružných prvků
dc.title.alternative Optimization and intensification of heat treatment process of flexible elements
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkorová, Libuše
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This master's thesis deals with issues about heat treatment process of flexible elements which belong to standard equipment of cars. The theoretical part describes function and production process of flexible elements, main ways and principles of steel heat treatment. It introduces suitable materials for the production of flexible elements and methods by which an evaluation of final material and piece properties occurs. The practical part deals with optimization and intensification of heat treatment during the production of flexible elements. The main goal of this thesis is to increase productivity on heat treatment line with reducing a time of tempering and at the same time to check that reducing a tempering time does not have any significant influence on the contour changes of pieces, which could negatively affect next operation of straightening. Within the practical part treatment of nonconforming material is also carried out so that satisfactory properties will be returned.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 40949
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-13


Files in this item

Files Size Format View
novák_2015_dp.pdf 20.03Mb PDF View/Open
novák_2015_vp.pdf 66.57Kb PDF View/Open
novák_2015_op.pdf 159.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account