Návrh marketingové komunikace Akademické poradny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové komunikace Akademické poradny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Adamíková, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:36:49Z
dc.date.available 2010-07-15T02:36:49Z
dc.date.issued 2007-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3472
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Akademické poradny UTB. Pre-zentuje marketingovou strategii, z které komunikační koncepce vycházela. Zachycuje pro-ces tvorby značky i přípravu propagace pro zimní semestr akademického roku 2006/2007. Popisuje jednotlivé propagační prostředky, upozorňuje na jejich přednosti i nedostatky a předkládá návrhy, jak zvýšit efektivitu komunikace. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 2051488 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Akademická poradna cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingová komu-nikace cs
dc.subject komunikační plán cs
dc.subject značka cs
dc.subject fund raising cs
dc.subject propagační prostředky cs
dc.subject reklama cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject Media Relations cs
dc.subject Academic Advice Centre en
dc.subject nonprofit organization en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing communi-cation en
dc.subject communication plan en
dc.subject logo en
dc.subject fund raising en
dc.subject promotion tools en
dc.subject advertising en
dc.subject direct market-ing en
dc.subject Media Relations en
dc.title Návrh marketingové komunikace Akademické poradny cs
dc.title.alternative Outline of marketing communication of the Academic Advise Centre en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis deals with marketing communication of the Academic Advice Centre of TBU. It presents marketing strategy, which was the basis for the conception of communication. It describes the development of the logo as well as the arrangements of promotion for the winter semester of the academic year 2006/2007. Particular promotion tools are presented, their strengths and weaknesses are pointed out and it is suggested how to raise the effec-tiveness of communication. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4793
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
adamíková_2007_bp.pdf 1.956Mb PDF View/Open
adamíková_2007_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
adamíková_2007_op.doc 62Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account