Program rozvoje obce Velké Karlovice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje obce Velké Karlovice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Válková, Naděžda
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:38:21Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:14Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3478
dc.description.abstract Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Program rozvoje obce Velké Karlovice. Práce je rozčleněna na dvě části a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá legislativou týkající se regionální politiky a vymezením základních pojmů. Praktická část obsahuje základní charakteristiku obce, včetně rozboru jednotlivých složek, dále je zpracována SWOT analýza pro možnost navržení strategií rozvoje. Na základě ana-lýzy jsou navrženy strategické cíle rozvoje včetně návrhu opatření a katalogu projektů. cs
dc.format 100 s., 9 s. příloh. cs
dc.format.extent 1143643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2009
dc.subject obec cs
dc.subject region cs
dc.subject regionalistka cs
dc.subject program rozvoje obce cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject municipality en
dc.subject region en
dc.subject a study of region en
dc.subject municipality's development programme en
dc.subject socioeconomic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje obce Velké Karlovice cs
dc.title.alternative Programme of the municipality Velké Karlovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ondruš, Jindřich
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The main topic of this dissertation work is the development programme of the municipality Velké Karlovice. The thesis divides into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is concerned with legislature of these spheres and description of basic concepts. The practical part contains the basic characterization of the municipality inclusive of analysis of individual components, then there is processed analysis SWOT for possibility of suggest-ing of strategies of development. On bases of analysis are suggested strategic aims of devel-opment included draft measures and catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5778
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
válková_2007_bp.pdfBlocked 1.090Mb PDF View/Open
válková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
válková_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account