Analýza konkurenčního prostředí firmy Milan Šumbera - AUTOMOTIVE

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí firmy Milan Šumbera - AUTOMOTIVE

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocfelda, Ludvík
dc.contributor.author Mazurová, Kristýna
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:40:27Z
dc.date.available 2010-07-15T02:40:27Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3482
dc.description.abstract Hlavním záměrem této bakalářské práce je provést analýzu současného stavu konkurenční-ho prostředí firmy Milan Šumbera - AUTOMOTIVE. V první části se zabývám teoretic-kými poznatky, které souvisejí s tématem mé bakalářské práce a tím je Analýza konku-renčního prostředí firmy Milan Šumbera - AUTOMOTIVE. V části druhé, praktické se nejdříve věnuji představení firmy, dále pak porovnání s konku-renty. Tato část také obsahuje porterovu analýzu, SWOT analýzu, strategie tržních vůdců, vyzyvatelů, následovatelů a troškaře, nebo také marketingový mix cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 2660632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tržní vůdce cs
dc.subject Tržní vyzyvatel cs
dc.subject Tržní následovatel cs
dc.subject tržní Troškař cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject Market leader en
dc.subject market challenger en
dc.subject market followers en
dc.subject market nichers en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject place en
dc.subject promotion en
dc.subject recommendation en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí firmy Milan Šumbera - AUTOMOTIVE cs
dc.title.alternative Analysis competitive environment company Milan Šumbera - AUTOMOTIVE en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.description.abstract-translated The main targed of this bachelor thesis is to make an analysis the present state of competi-tive environment company Milan Šumbera - AUTOMOTIVE. In the first part I am dealing with theoretical knowledge, related with theme my bachelor thesis and thereby is Analysis competitive environment company Milan Šumbera - AUTOMOTIVE. In the second part, practical I am introducing company and comparing with competition. This part involves SWOT analysis and strategy of market leaders, challengers, followers and nichers or marketing mix too. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4710
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
mazurová_2007_bp.pdf 2.537Mb PDF View/Open
mazurová_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
mazurová_2007_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account