Využití internetového prostředí v pedagogickém výzkumu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití internetového prostředí v pedagogickém výzkumu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Barot, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:42:40Z
dc.date.available 2010-07-15T02:42:40Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3488
dc.description.abstract Hlavním předmětem bakalářské práce bylo vytvoření aplikace, která realizuje pedagogický výzkum v internetovém prostředí. Aplikace provádí automaticky sběr dat od respondentů, zpracovává data a prezentuje on-line výsledky průzkumu. V teoretické části jsou popsána obecná pravidla pro průběh průzkumů. Popisuji použité statistické metody a programové prostředky, které byly použity při realizaci internetového výzkumu. Pro naprogramování jsem použil technologie PHP s grafickou knihovnou GD a databázový systém MySQL. V praktické části jsou vysvětleny funkce aplikačního rozhraní a je předkládán postup, jakým jsem funkce naprogramoval. V práci také zmiňuji systém Uniform Server, který umožňuje spustit aplikaci na lokálním počítači. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 1240576 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject the internet application en
dc.subject research en
dc.subject the database system en
dc.subject PHP en
dc.subject statistics en
dc.subject internetová aplikace cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject databázový systém cs
dc.subject PHP cs
dc.subject statistika cs
dc.title Využití internetového prostředí v pedagogickém výzkumu cs
dc.title.alternative Utilization of internet environment in pedagogical research en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Pavel cs
dc.date.accepted 2007-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The main subject of the baccalaureate thesis was the creation of the application that realizes the pedagogical research in the internet environment. The application executes automatically the data collection from the respondents, progresses the date and presents the on-line results of the research. In the theoretical part are described the common rules for the progress of the researches. I describe the used statistical methods and the programming instruments, that were used during the realization of the internet research. For the programming I used the PHP technology with the graphic library GD and the database system MySQL. In the practical part are explained the functions of the application interface and is presented the progress whereby I programmed the functions. I refer the system Uniform Server in the work too, that enables the executions of the application on the local personal computer. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6173
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject pedagogický výzkum cs
local.subject sběr dat cs
local.subject zpracování dat cs
local.subject internet cs
local.subject educational research en
local.subject data collection en
local.subject data processing en
local.subject internet en


Files in this item

Files Size Format View
barot_2007_bp.pdf 1.183Mb PDF View/Open
barot_2007_vp.doc 296.5Kb Microsoft Word View/Open
barot_2007_op.doc 293Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account