Hodnocení efektivnosti investičního projektu a návrh vhodného zdroje financování společnosti STAVEX BV s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení efektivnosti investičního projektu a návrh vhodného zdroje financování společnosti STAVEX BV s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Rysková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:47:15Z
dc.date.available 2017-05-04T23:00:32Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3495
dc.description.abstract Cílem této práce je posoudit efektivnost konkrétního investičního projektu a na základě shrnutí možností aktuálních zdrojů jeho financování a následném vytvoření finančních plánů, navrhnout vhodný zdroj financování. Je zde metodický postup vyhodnocení efektivnosti investice a výběru vhodného zdroje financování pro realizaci podnikatelských záměrů. Práce je zaměřena především na možnosti financování malých a středních firem a je zde provedena stručná sumarizace všech forem financování s cílem vytvořit ucelený a reálný přehled, který mohou sami podnikatelé využít při řešení této problematiky. V rámci této práce je dále provedena velmi stručně SWOT analýza a Porterova analýza k nahlédnutí blíže na společnost STAVEX BV s.r.o. a její oborové okolí, a finanční analýza. Dále je vyhodnocena efektivnost řešeného investičního projektu, sestaven finanční plán a porovnány vhodné varianty financování včetně posouzení vlivu na hospodaření této společnosti. Na konci projektu je zvolena a doporučena jedna z nich jako optimální. cs
dc.format 97 cs
dc.format.extent 13077526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2017
dc.subject Finanční plán cs
dc.subject zdroje financování cs
dc.subject investiční projekt cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject Financial plan en
dc.subject Financial sources en
dc.subject Project investment en
dc.subject Financial analysis en
dc.subject Efficiency en
dc.title Hodnocení efektivnosti investičního projektu a návrh vhodného zdroje financování společnosti STAVEX BV s.r.o. cs
dc.title.alternative Efficiency valuation of project investment and proposal an optimum of financial source of STAVEX BV s.r.o. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skula, Radim
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the present thesis is to explore the efficiency valuation of this project investment and summarize financial sources including creation of financial plans. You can find the methodical process of evaluation investment efficiency and the process of selection suitable financial resources for implementation of business plans. The thesis concentrates on the possibilities of financing for small and medium-size companies. A summary of different ways of financing is provided in order to give business people a complete and real guide that can be used when dealing with these issues. For the project in STAVEX BV s.r.o. are very shortly SWOT and Porter˘s analysis carried out and a financial analysis too. Futhermore you can find here the evaluation project investment and different possibilities of financing are compared and also their impact on the economy of the company is evaluated. Finally, one possibility is chosen and recommended as an optimum. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5626
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rysková_2007_dp.pdfBlocked 12.47Mb PDF View/Open
rysková_2007_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
rysková_2007_op.pdf 47.39Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account