Analýza konkurenčního prostředí cestovní kanceláře Zlíntour trips ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí cestovní kanceláře Zlíntour trips ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Londová, Ivana
dc.contributor.author Kulísková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:48:10Z
dc.date.available 2010-07-15T02:48:10Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3498
dc.description.abstract Moje bakalářská práce "Analýza konkurenčního prostředí cestovní kanceláře Zlíntour trips ve Zlíně" je zaměřena na zjištění konkurenčního postavení cestovní kanceláře na trhu a návrhu jak zlepšit toto postavení. Vypracovaná SWOT analýza ukazuje silné a slabé stránky, které působí na samotný chod cestovní kanceláře a identifikuje možné příležitosti a hrozby v okolním prostředí. Uskutečnila jsem analýzu konkurenčních cestovních kanceláří ve Zlíně a na základě zjištěných a zpracovaných informací jsem doporučila cestovní kanceláři opatření vedoucí ke zvýšení její konkurenceschopnosti. cs
dc.format 61 cs
dc.format.extent 1175204 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject competitive en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject competitive environment en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí cestovní kanceláře Zlíntour trips ve Zlíně cs
dc.title.alternative The competitive analysis of Zlíntour trips travel agency in Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-22
dc.description.abstract-translated This Bachelor's work "The competitive analysis of Zlíntour trips travel agency in Zlín" is aimed at findings of standing of competitive travel agencies in Zlín and the suggestion how to improve standing of Zlíntrour trips travel agency. My SWOT analysis shows the strengths, weeaknesses, threats and opportunities of the travel agency. Then I made analysis of the other travel agencies in Zlín. Based on the main inequalities showed by the analysis, I suggested by the end of my work, steps that should be taken to improve company's competitivity and its positioning ot its market. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4699
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kulísková_2007_bp.pdfBlocked 1.120Mb PDF View/Open
kulísková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
kulísková_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account