Správní exekuce peněžitých sankcí ukládaných orgány obcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Správní exekuce peněžitých sankcí ukládaných orgány obcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Janoušek, Roman
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:48:24Z
dc.date.available 2010-07-15T02:48:24Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3499
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá správní exekucí peněžitých sankcí ukládaných orgány obcí. V teoretické části objasňuje základní pojmy, možnosti ukládání sankcí orgány obcí a následně jednotlivé způsoby exekucí na peněžitá plnění a jejich faktickou realizaci. V praktické části jsou analyzovány možnosti a rizika faktické realizace správní exekuce sankcí ukládaných orgány obcí. Cílem je charakteristika a vyhodnocení kladů a záporů jednotlivých postupů a zhodnocení stávající právní úpravy. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 1138286 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obce cs
dc.subject správní řízení cs
dc.subject sankce cs
dc.subject výkon rozhodnutí cs
dc.subject exekuce cs
dc.subject správce daně cs
dc.subject municipality en
dc.subject administrative procedure en
dc.subject sanction en
dc.subject execution en
dc.subject tax administrator en
dc.title Správní exekuce peněžitých sankcí ukládaných orgány obcí cs
dc.title.alternative The administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. In the theoretical part there are explained the basic concepts, the facilities for the imposition of pecuniary sanctions by municipal authorities, and consequently the individual ways of levying the payment duties and their practicalrealization. The practical part analyzes the possibilities and risks of the factual realization of the administrative execution of pecuniary sanctions imposed by municipal authorities. The main target of this work is to characterize and assess the pros and cons of the individual procedures and to evaluate the existing legal rules. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5748
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janoušek_2007_bp.pdf 1.085Mb PDF View/Open
janoušek_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
janoušek_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account