Projekt zlepšení motivace pracovníků ve firmě EKOFILTR, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení motivace pracovníků ve firmě EKOFILTR, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Münster, Jaromír
dc.contributor.author Čížová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:43:31Z
dc.date.available 2010-07-13T11:43:31Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/349
dc.description.abstract Tato diplomová práce na téma Projekt zlepšování motivace pracovníků ve firmě EKOFILTR, spol. s r.o. seznamuje čtenáře s problematikou motivace pracovníků. Nejdříve pomocí teorie, kde je definován pojem "motiv", "motivace pracovníků" a pojmy s tím spojené, následně analyzováním stávající situace v podniku a nakonec závěrečnými návrhy řešení. Při vypracovávání diplomové práce a analyzováním stávajícího stavu motivace v podniku, jsem zjistila, že to nebyl jen subjektivní pocit manažerů podniku, že jejich motivační systém již není efektivní, ale realita. V projektové části své diplomové práce jsem navrhla několik praktických metod vedoucích ke zlepšení motivace pracovníků. Zodpovědnost nyní leží na manažerech firmy, zda dokáží tyto změny úspěšně realizovat v podniku, který prochází obdobím neustálého růstu a který může využít perspektiv, které nabízí velký trh Evropské unie i jiných zahraničních zemí. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1429767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Motivace pracovníků cs
dc.subject Firma EKOFILTR cs
dc.subject spol. s r.o cs
dc.subject Analýza stávajícího motivačního systému cs
dc.subject Návrhy zlepšení motivace cs
dc.subject Die Arbeitermotivation en
dc.subject Die Firma EKOFILTR en
dc.subject GmbH en
dc.subject Die Analyse heutiges Motivationssystem en
dc.subject Die Vorschläge der Verbesserung der Arbeitermotivation en
dc.title Projekt zlepšení motivace pracovníků ve firmě EKOFILTR, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Projekt der Verbesserung der Arbeitermotivation in der Firma EKOFILTR, GmbH en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated Diese Diplomarbeit auf das Thema Projekt der Verbesserung der Arbeitermotivation in der Firma EKOFILTR, GmbH macht den Leser mit der Problematik der Arbeitermotivation bekannt. Zuerst mit Hilfe der Theorie, wo das Begriff "Motiv", "Arbeitermotivation" und damit verbundene Begriffe definiert werden. Daraufhin mit Hilfe der Analyse heutiger Situation in der Firma und zum Schluss durch die Schlusslösungsvorschläge. Bei der Ausarbeitung dieser Diplomarbeit und durch die Analyse des heutigen Standes der Arbeitermotivation in der Firma, habe ich festgestellt, dass es nicht nur ein subjektives Gefühl der Firmenmanager war, dass ihr Motivationssystem nicht mehr effektiv ist, sondern die Realität. Im Projektteil meiner Diplomarbeit habe ich einige praktische zur Verbesserung der Arbeitermotivation führende Methoden vorgeschlagen. Die Verantwortung liegt jetzt bei den Managern, ob sie es zu Stande bringen, diese Veränderungen erfolgreich in ihrer Firma zu realisieren. In der Firma, die ein ständiges Wachstums durchmacht, und die die Perspektive, die der große Markt der Europäischen Union und anderer Länder anbietet, nützen kann. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3616
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
čížová_2006_dp.pdfBlocked 1.363Mb PDF View/Open
čížová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
čížová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account