Program rozvoje města Fryšták

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoje města Fryšták

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Juřenová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:50:02Z
dc.date.available 2017-05-18T23:00:21Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3505
dc.description.abstract Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Program rozvoje města Fryšták". Cílem této práce je stručně charakterizovat město Fryšták a navrhnout program rozvoje města pro časový horizont let 2007 - 2013. V teoretické části bych se chtěla zabývat všeobecnou problematikou rozvoje měst a seznámit případné čtenáře s významem základních pojmů z oblasti socioekonomické analýzy, regionalistiky a regionální teorie. V praktické části se zaměřím obecně na město Fryšták. Provedu analýzu dosavadního vývoje socioekonomických ukazatelů města a budu se snažit objektivně zhodnotit jeho současný stav. V další části se budu snažit o definování strategických cílů a směru rozvoje města na jejichž základě bych navrhla projekty, které by mohly vést k ekonomickému rozvoji města Fryšták. cs
dc.format 94 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 2304977 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2017
dc.subject program cs
dc.subject region cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject socioekonomické prostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject město cs
dc.subject strategické cíle rozvoje cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject program en
dc.subject region en
dc.subject development en
dc.subject social and economical environment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject city en
dc.subject strategic development goals en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoje města Fryšták cs
dc.title.alternative Fryšták city development programme en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doležel, Lubomír
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated As a subject for my bachelor written exam I have chosen the "Fryšták city development programme'q. The main focus of my work is to briefly characterize the city of Fryšták and recommend development programme for time period 2007 - 2013. In the theoretical part of my work I would like to address the general problems of city development and introduce to potential readers basic terminology from the social and economical analysis, regional science and regional theoretical science field. In the practical part I will focus on the city Fryšták itself. I will perform an analysis of current social and economical factors of the city and I shall try to evaluate its current status. In the following part of my work I will try to define the strategic goals and the direction of the city development. Based on these I shall propose projects that may improve, as well as lead to better development of the economy of the Fryšták city. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5751
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juřenová_2007_bp.pdfBlocked 2.198Mb PDF View/Open
juřenová_2007_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
juřenová_2007_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account