Návrh řešení úprav prostor u vlakového nádraží Zlín - střed

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh řešení úprav prostor u vlakového nádraží Zlín - střed

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maršíková, Hana
dc.contributor.author Křížek, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:51:28Z
dc.date.available 2010-07-15T02:51:28Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3510
dc.description.abstract Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část se zabývá řešením okolí dopravních center a pěšími zónami obecně. V rešerši uvádí příklady již realizovaných loka-lit v České republice i v zahraničí. Dále ukazuje možné přístupy ke koncepci funkčního, konstrukčního, materiálového a architektonického řešení místa. Praktická část práce obsahuje analýzu současného stavu řešeného prostoru a popis návrhů, včetně uvedení důvodů volby daného řešení. cs
dc.format 53 cs
dc.format.extent 2954814 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject doprava cs
dc.subject pěší zóna cs
dc.subject chodci cs
dc.subject nádraží cs
dc.subject veřejný prostor cs
dc.subject transport en
dc.subject pedestrian zone en
dc.subject the walkers en
dc.subject train station en
dc.subject bus station en
dc.subject public space en
dc.title Návrh řešení úprav prostor u vlakového nádraží Zlín - střed cs
dc.title.alternative Project of the solution of layout of the area arround the railway station Zlín - střed en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ressová, Jitka
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated This work is divided into two main parts.The theoretic part concerns on the general method of solution of the surrounding of the transport centers and pedestrian zones. The bac-kground research shows the examples of the realized localities in the Czech republic and also abroad. This part shows the possibilities of the functional, constructional, material and architectural solution of the place as well. The practical part of the work contains analysis of the contemporary state of the solved area and description of the project including the explanation of the reasons for choosing the concrete solution en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5355
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
křížek_2007_bp.pdfBlocked 2.817Mb PDF View/Open
křížek_2007_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
křížek_2007_op.doc 29.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account