Výslovnostní styly v mluvené reklamě Rádia Zlín.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výslovnostní styly v mluvené reklamě Rádia Zlín.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Malár, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:51:40Z
dc.date.available 2010-07-15T02:51:40Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3511
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je detailnější zkoumání reklamních rozhlasových spotů vysílaných na regionální stanici Rádio Zlín, a to z hlediska jazykových prostředků výslovnostních stylů. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury zaměřené jednak na oblast výslovnostních stylů, dále pak na rozhlasovou reklamní tvorbu. Na jejím základě je zpracovaná analýza mluvené řeči v reklamních spotech. Její výsledky současně s výsledky dotazníkového postojového šetření se staly podkladem k vyhodnocení současné situace mluvené řeči v reklamních spotech Rádia Zlín. Současně pak k navrženým doporučením pro zadavatele rozhlasových inzercí, aby ukázaly, jakým způsobem lze jazykovými prostředky dosáhnout vyššího komunikačního efektu. cs
dc.format 75 s., 25 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 864114 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Výslovnostní styly cs
dc.subject mluvená řeč cs
dc.subject rozhlasové spoty cs
dc.subject rádio cs
dc.subject zlín cs
dc.subject regionální cs
dc.subject analýza cs
dc.subject Enunciative locustions en
dc.subject spoken language en
dc.subject radio commercials en
dc.subject radio zlin en
dc.subject regional en
dc.subject analysis en
dc.title Výslovnostní styly v mluvené reklamě Rádia Zlín. cs
dc.title.alternative Enunciative locustions in commercial on Radio Zlín. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bartošek, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated The subject of this thesis is a circumstantial inquiry of radio commercials broadcasted by the regional station Radio Zlín, namely in terms of linguistic means of enunciative locustions. The theoretical part of this work goes from technical literature specialized in enunciative locustions and further more in radio commercials production. On that basis an analysis of spoken language in radio commercials has been worked out. Its results along with results from an opinion survey became the basis for the evaluation of the contemporary situation of spoken language in Radio Zlín commercials. Besides theses results lead to suggested recommendations for submitters of radio commercials, in order to achieve a higher communication effect by force of linguistic means. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4907
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
malár_2007_dp.pdfBlocked 843.8Kb PDF View/Open
malár_2007_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
malár_2007_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account