Projekt zlepšení sociálního programu jako nástroje personálního řízení ve firmě Pars nova, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení sociálního programu jako nástroje personálního řízení ve firmě Pars nova, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Gabrielová, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:00:47Z
dc.date.available 2010-07-15T03:00:47Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3525
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem zlepšení sociálního programu a celkové péče o zaměstnance ve firmě Pars nova, a.s. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. V teore-tické části je na základě literárních zdrojů vysvětlena problematika sociálního programu a péče o pracovníky, v praktické části je analyzován a zhodnocen současný program nabíze-ných sociálních výhod a je navrženo jeho zlepšení. Na závěr je vyhodnocena finanční nároč-nost a rizika spojená s realizací projektu. cs
dc.format 87 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1679989 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Sociální program cs
dc.subject péče o pracovníky cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject kafetéria systém cs
dc.subject Social programme en
dc.subject worker's welfare en
dc.subject employee's amenities en
dc.subject human resource management en
dc.subject cafeteria system en
dc.title Projekt zlepšení sociálního programu jako nástroje personálního řízení ve firmě Pars nova, a.s. cs
dc.title.alternative Project of improvement of a social programme as an instrument of a personal management in Pars nova, joint-stock company. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Snášelová, Lucie
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with project of social programme and complete worker's welfare improvement in Pars nova, joint-stock company. The thesis is divided into two main parts. In a theoretical part the social programme and worker's welfare is explained on the basis of theoretic sources there. In a practical part the present programme offering employee's benefits is analysed and evaluated there and is suggested its improvement. A financial hefti-ness and diversifications connected with realization of the project are interpreted in conclu-sion of the work. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5947
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gabrielová_2007_dp.pdfBlocked 1.602Mb PDF View/Open
gabrielová_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
gabrielová_2007_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account