Strategie firmy Baťa na zahraničních trzích (se zaměřením na český trh)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie firmy Baťa na zahraničních trzích (se zaměřením na český trh)

Show simple item record

dc.contributor.advisor doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc.
dc.contributor.author Koubková, Anna
dc.date.accessioned 2016-01-08T16:13:15Z
dc.date.available 2016-01-08T16:13:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35273
dc.description.abstract Práce se zabývá působením firmy Baťa na zahraničních trzích. Důraz je kladen na český trh, a to z důvodu většího množství dostupných informací a možnosti provádět vlastní průzkum. Jelikož jsou české pobočky firmy Baťa součástí Baťovy světové obuvnické organizace (BSO) se sídlem v Torontu, může být na český trh nahlíženo jako na trh zahraniční. Cílem práce je porovnat strategii řízení firmy Baťa v dobách jejího založení se strategií působení firmy Baťa v současnosti. Práce se opírá také o SWOT analýzu firmy. Informace byly shromažďovány z tištěných a elektronických zdrojů a rovněž prostřednictvím dotazníkového šetření prováděného přímo v prodejně firmy Baťa mezi zaměstnanci a zákazníky. Z analýzy veškerých získaných dat plyne, že základní prvky Baťovy soustavy řízení jsou do dnešní doby ve fungování společnosti zachovány, zejména ve vztahu společnosti k zákazníkům a zaměstnancům. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the presence of the Bata Shoe Company on foreign markets. The emphasis is placed on the Czech market because of the larger amount of information available and also because of the possibility to conduct my own survey. Since the Czech affiliates of Bata are part of the Bata Shoe Organisation (BSO), based in Toronto, we can consider the Czech market to be foreign market. The aim of the thesis is to compare the original strategy of the Bata Shoe Company with the current strategy of the company. The work is based also on a SWOT analysis of the company. Information was collected from printed and electronic sources, as well as through a questionnaire survey conducted in the store of the Bata Company between employees and customers. The analysis of all the data obtained shows, that the basic elements of the Bata Management System are still maintained in running the company, particularly in relation to the company's customers and employees en
dc.format text
dc.format.extent 85
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola ekonomická v Praze
dc.relation.uri http://www.vse.cz/vskp/eid/35359
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Baťova soustava řízení cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Principles of the Bata Management System en
dc.subject Thomas Bata en
dc.title Strategie firmy Baťa na zahraničních trzích (se zaměřením na český trh) cs
dc.title The strategy of the Bata Shoe Company on foreign markets (with a focus on the Czech market) en
dc.type Thesis cs
dc.contributor.referee Ing. Adam Krčál
bata.publisher-location Praha
bata.date.actual 2013
bata.order 1760


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account