Strategie rozvoje mikroregionu Buchlov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje mikroregionu Buchlov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Žáčková, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:44:22Z
dc.date.available 2010-07-13T11:44:22Z
dc.date.issued 2006-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/352
dc.description.abstract Úvod mé práce je zaměřen na analýzu mikroregionu v oblastech přírodních podmínek, životního prostředí, zdrojů, socio-demografických podmínek, technické infrastruktury, cestovního ruchu, hospodářské a ekonomické situace. Tyto analyticky zjištěné skutečnosti jsou zpracovány formou SWOT analýzy, na jejímž základě jsou stanoveny cíle dalšího rozvoje. cs
dc.format 99 s., 5 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 406914 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject silné stránky cs
dc.subject slabé stránky cs
dc.subject příležitosti cs
dc.subject ohrožení cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject obyvatelé cs
dc.subject strategie cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject struktura cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strong point en
dc.subject weak point en
dc.subject opportunities en
dc.subject threats en
dc.subject travelling industry en
dc.subject inhabitents en
dc.subject strategy en
dc.subject development en
dc.subject structure en
dc.subject microregion en
dc.title Strategie rozvoje mikroregionu Buchlov cs
dc.title.alternative Development strategy of Buchlov microregion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Schneider, Jaromír cs
dc.date.accepted 2006-01-30 cs
dc.description.abstract-translated The introduction of my dissertation is concerned with an microregion's analysis in spheres of natural conditions, environment, sources, sociodemographic conditions, technical infrastructure, tourist industry, economic situation. These analytically established facts are processed by SWOT analysis form. On the basis of this analysis aspirations of the further development are specified. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2247
dc.date.assigned 2005-10-21 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
žáčková_2006_bp.pdfBlocked 397.3Kb PDF View/Open
žáčková_2006_vp.pdf 547.9Kb PDF View/Open
žáčková_2006_op.pdf 1.720Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account