Výzkum metod optimalizace Sématického webu s využitím ontologií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výzkum metod optimalizace Sématického webu s využitím ontologií

Show simple item record

dc.contributor.author Šmiraus, Michal
dc.date.accessioned 2016-03-18T16:05:36Z
dc.date.available 2016-03-18T16:05:36Z
dc.date.issued 2013-12-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35305
dc.description.abstract Informace poskytované na celosvětové síti WWW (World Wide Web) v současné době zahrnují velké množství informací a dokumentů, jež jsou sice z velké části srozumitelné lidem, avšak již méně srozumitelné pro automatizované vyhledávací stroje, které zatím nedokáží přesněji uspokojivě identifikovat, co obsah dané stránky ve smyslu svého skutečného významu vyjadřuje. Spolu se vzrůstajícím množstvím dostupných informací na současném Webu tak vzniká sílící potřeba efektivně označit, rozeznat a zpracovat relevantní informace nikoli jen na základě prostého full-textového vyhledávání pomocí klíčových slov, ale také na základě znalostních bází s využitím technologií Sémantického webu a ontologií, jejichž předmětem je na jedné straně vývoj obecných jazyků, metodik či softwarových nástrojů a na druhé straně pak také konstrukce samotných ontologií, popisující nejrůznější věcné oblasti a aplikace, které je využívají.
dc.format 139
dc.format.extent 8272299 bytes
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject RDF cs
dc.subject sémantika cs
dc.subject ontologie cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject RDF en
dc.subject semantic en
dc.subject ontology en
dc.subject optimization en
dc.title Výzkum metod optimalizace Sématického webu s využitím ontologií cs
dc.title.alternative Research on optimization methods of Semantic Web using ontologies en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.contributor.referee Jašek, Roman
dc.contributor.referee klimek, Jaroslav
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The information provided on the global network WWW (World Wide Web) currently include a lot of information and documents which are although largely comprehensible to people, but has been less clear for automated search engines which are currently unable to satisfactorily identify precisely what the content of this page in terms of its importance expresses. Along with the increasing amount of information available on the global Web network so there is a need to effectively identify, recognize, and process the relevant information not only on the basis of a simple full-text search using key words, but also on the basis of knowledge bases using Semantic Web technologies and ontologies, designed on the one hand, the general development languages, methodologies and software tools, but on the other hand, also design their own ontologies describing various substantive areas even applications that will use them.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 41598
dc.date.submitted 2015-04-30
local.subject WWW prohlížeče cs
local.subject sémantický web cs
local.subject web browsers en


Files in this item

Files Size Format View
šmiraus_dp_2015.pdf 7.889Mb PDF View/Open
šmiraus_op_2015.pdf 467.8Kb PDF View/Open
šmiraus_vp_2015.pdf 62.99Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account