Hybridizované integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování (s případovými studiemi)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hybridizované integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování (s případovými studiemi)

Show full item record

No preview available
Title: Hybridizované integrované metody ve fuzzy vícekriteriálním rozhodování (s případovými studiemi)
Author: Afful-Dadzie, Eric
URI: http://hdl.handle.net/10563/35307
Date: 2013-12-04
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 130 2096291
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Vícekriteriální rozhodování (MCDM - multi-criteria decision making) s fuzzy nastavením má velmi rozsáhlé uplatnění v průmyslu a akademické obci. Současným trendem v těchto pracích není použití jedné, ale více metod MCDM v problémech ohodnocování pořadí a selekce. Například, při řešení problému výběru dodavatele může být použitý analytický hierarchický proces (AHP) nebo metoda Analytic Network Process (ANP) k nastavení vah kritérií a jiná metoda MCDM pro klasifikaci alternativ. Takový přístup je hodnocen jako hybridní nebo integrovaný přístup v problémech MCDM. Nicméně, v mnoha z těchto hybridních přístupů i přes použití metody hybridní by prostá jedna metoda mohla dosáhnout stejného ohodnocení pořadí. Je to pak otázkou vhodnosti použití hybridních metod MCDM. Tato práce poprvé prozkoumává použití hybridních nebo integrovaných MCDM metod vůči řešení jednou metodou, aby pomohla určit, (1) kdy je řešení hybridní metodou užitečné pro rozhodovací problémy, (2) které MCDM metody jsou vhodné pro nastavení vah kritérií v hybridních metodách a za jakých podmínek. Dále, založeno na výsledcích v první části práce, disertační práce navrhuje 2-stupňový hybridní rozhodovací model využívající Conjoint Analysis (sdruženou analýzu) a Intuitionistic Fuzzy - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (intuicionistickou fuzzy techniku pro preferenci pořadí podle podobnosti k ideálnímu řešení - IF-TOPSIS) metodou. Navržená hybridní metoda je užitečná ve speciálních případech zahrnující nebo slučující preferenční data (rozhodnutí) z velké skupiny lidí, jako jsou zákazníci nebo akcionáři do rozhodnutí expertů, např. vedení podniku. Conjoint analysis metoda je použita pro modelování preferencí velké skupiny do vah kritérií a následně, Intuitionistic Fuzzy TOPSIS (IF-TOPSIS) metoda je použita k upřednostňování a výběru protichůdných alternativ s pomocí znalostí expertů. V práci jsou uvedeny tři numerické příklady takového 2-stupňového (multi-úrovňového) modelu a zahrnují: (1) výběr nového manažera ve společnosti, kde preferenční rozhodnutí akcionářů jsou zahrnuta do rozhodnutí vedení managementu, (2) problém výběru ideálního distributora společnosti, kde jsou zákaznické preference sloučeny do rozhodnutí managementu k dosažení složeného rozhodnutí a (3) výběr z náborového procesu outsourcingové společnosti, kde manažerské preference a kompromisní řešení jsou zahrnuta do rozhodnutí managementu. Posledním bodem práce je testování spolehlivosti rozhodnutí v každé studii pomocí modelu citlivostní analýzy, aby se určil souhlasný efekt na rozhodnutí.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
afful-dadzie_dp_2015.pdf 1.999Mb PDF View/Open
afful-dadzie_op_2015.pdf 348.3Kb PDF View/Open
afful-dadzie_vp_2015.pdf 46.62Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account