Analýza a návrh komunikační strategie firmy FORM, spol. s r.o

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza a návrh komunikační strategie firmy FORM, spol. s r.o

Show simple item record

dc.contributor.advisor Taťák, Vlastimil
dc.contributor.author Sowadová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:08Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:08Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35357
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou marketingových komunikací, a to jak všeobecně, tak i prakticky, na příkladu společnosti FORM. Práce popisuje neexistenci některých forem marketingových komunikací a problém zanedbání stávajících prvků marketingových komunikací firmy. V práci je zhotovena analýza současné situace i návrhy na její řešení. Závěrem je vypracován plán propagace a náklady na jeho uskutečnění.
dc.format 82 s., 3 s. příloh
dc.format.extent 704336
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject reklama cs
dc.subject direct marketing cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject public relations cs
dc.subject sponzoring cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject corporate communications cs
dc.subject corporate culture cs
dc.subject corporate image cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject targeting cs
dc.subject positioning cs
dc.subject strategie tlaku cs
dc.subject strategie tahu cs
dc.subject advertisement en
dc.subject direct marketing en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject sponzoring en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate image en
dc.subject situation analysis en
dc.subject segmentation en
dc.subject targeting en
dc.subject positioning en
dc.subject pull strategy en
dc.subject push strategy en
dc.title Analýza a návrh komunikační strategie firmy FORM, spol. s r.o
dc.title.alternative Analysis and suggestion of communication strategy of FORM company Ltd
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Václav
dc.date.accepted 2005-05-26
dc.description.abstract-translated This diplomary work shows the relevant questions of marketing communications both generally and virtually on the example of the FORM company. The thesis describes the nonexistence some forms of the marketing communications and the problem of the neglected contemporary elements of marketing communications. This thesis contain also the analysis the contemporary situation and the suggestions how to solve it. At the end - there is made the publicity campaign with the needfull budget.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 450
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-03


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account