Komunikační strategie města Bystřice pod Hostýnem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie města Bystřice pod Hostýnem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Janečková, Barbora
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:12Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35383
dc.description.abstract Cílem diplomové práce byla příprava komunikační strategie pro město Bystřice pod Hostýnem. Teoretická část vymezila nejdůležitější pojmy z oblasti marketingové komunikace, public relations a veřejné správy a definovala základní východiska strategie. Praktická část práce sestávala z analýzy současných komunikačních aktivit města a jeho úřadu, realizace vlastního dotazníkového šetření, jeho interpretace a hledání příležitostí a hrozeb komunikace města ve vztahu k jednotlivým segmentům veřejnosti. Na základě výsledků rozboru byl navržen projekt komunikační strategie, stanoveny strategické cíle komunikace a vypracován plán k jejich postupnému dosažení. V závěru byla ověřena platnost pracovních hypotéz a shrnuty dosažené výsledky práce.
dc.format 81 s., 42 s. obr. příloh
dc.format.extent 1200293
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2007
dc.subject komunikace cs
dc.subject strategie cs
dc.subject město cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject communication en
dc.subject strategy en
dc.subject city en
dc.subject public relations en
dc.title Komunikační strategie města Bystřice pod Hostýnem
dc.title.alternative Communication strategy of the city of Bystřice pod Hostýnem
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2005-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of master thesis was a preparation of the communication strategy for the city of Bystřice pod Hostýnem. The theoretical part determined the most important terms from the area of marketing communication, public relations and public administration and defined the essential resources of the strategy. The practical part of master thesis consisted of current activities in communication of the city and its office, realization of questionnaire survey and its interpretation and a search of opportunities and threats of the city communication in relation to the particular sections of public. On the basis of results of the analysis a project of the communication strategy was suggested, the strategy aims of communication were determined and a plan for progressive achievement was drawn up. At the end a validity of working hypothesis was confirmed and the achieved results of master thesis were summarized.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 480
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account