Modification of White Fillers

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modification of White Fillers

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Michal
dc.contributor.author Korbelová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:04:36Z
dc.date.available 2010-07-15T03:04:36Z
dc.date.issued 2007-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3539
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je porovnat vliv modifikace povrchu plniva na mechanické vlastnosti vul-kanizátů připravených z přírodního kaučuku, konkrétně z SMR. Byly připraveny směsi se silikou a kaolinem modifikovanými různým množstvím biopolymeru. Tyto směsi byly následně podrobeny mechanickým testům za účelem zjištění, která koncentrace biopolymeru zlepšuje mechanické vlastnosti a ztužení. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 821639 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kaučuková směs cs
dc.subject modifikace cs
dc.subject vazebné činidlo cs
dc.subject biopolymer cs
dc.subject silika cs
dc.subject kaolin cs
dc.subject rubber compounds en
dc.subject modification en
dc.subject coupling agent en
dc.subject biopolymer en
dc.subject silica en
dc.subject kaolin en
dc.title Modification of White Fillers cs
dc.title.alternative Modification of White Fillers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maláč, Jiří
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of master thesis is to compare effect of filler surface modification on the mechanical properties of vulcanizates prepared from natural rubber, concretely from SMR. Compounds with silica and kaolin modified with different amount of biopolymer were prepared. These compounds were subsequently put to the mechanical tests in order to determine which concentration of bio-polymer improves the mechanical properties and the reinforcement. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5712
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
korbelová_2007_dp.pdfBlocked 802.3Kb PDF View/Open
korbelová_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
korbelová_2007_op.rtf 25.24Kb RTF file View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account