Program rozvoje města Kroměříže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Kroměříže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Valach, Ondřej
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:45:06Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:01Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/353
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování Programu rozvoje města Kroměříže. Program rozvoje je dokument obsahující souhrnný přehled faktorů, které jsou důležitým zdrojem informací pro rozhodování politické reprezentace města, městské správy a pro koordinaci zájmů veřejných i soukromých aktivit na území města. V teoretické části jsou uvedeny metody a techniky získávání analytických dat, cíle a právní aspekty tvorby programových dokumentů. Poznatky získané při zpracování socioekonomické analýzy jsou shrnuty v praktické části, která obsahuje SWOT analýzu, strategické cíle rozvoje města, návrh opatření a katalog projektů. cs
dc.format 145 cs
dc.format.extent 2271552 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.01.2008
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject municipalita cs
dc.subject region cs
dc.subject program rozvoje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject rozpočet města cs
dc.subject infrastruktura cs
dc.subject ekonomická aktivita cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject územní plán cs
dc.subject projekt cs
dc.subject public administration en
dc.subject municipality en
dc.subject region en
dc.subject blueprint paper en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject budget town en
dc.subject infrastructure en
dc.subject economic activity en
dc.subject travel movement en
dc.subject territorial plan en
dc.subject proposition en
dc.title Program rozvoje města Kroměříže cs
dc.title.alternative A Municipal Development Programme for Kroměříž en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prokůpek, Vladislav
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor is to elaborate Town of Kroměříž Improvement Programme. This Improvement Programme is a document including summary of factors that are important source of information for deciding of the town council, administration and coordination of private and public activities in the town. In the theoretical part are presented methods and techniques necessary for gaining analytical datas, aims and juridical aspects of creation of improvement programme. Firdings gaired when processing the current analysis of the town are summarised in the practical part which contains SWOT analysis, strategical aims of the town development, proposition of measures and catalogue of projects. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2245
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
valach_2006_bp.pdfBlocked 2.166Mb PDF View/Open
valach_2006_vp.pdf 1.453Mb PDF View/Open
valach_2006_op.pdf 1.375Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account