Koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu pro období 2006 - 2010 na Šumpersku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu pro období 2006 - 2010 na Šumpersku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Tkadlecová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:16Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35407
dc.description.abstract Diplomová práce řeší problematiku cestovního ruchu obecně a konkrétní podobu podpory rozvoje cestovního ruchu a hlavní úkoly města Šumperka. Hlavním cílem je na základě teoretických poznatků z oblasti marketingu, výsledků SWOT analýzy, obecného hodnocení potenciálu cestovního ruchu na Šumpersku a osobních zkušeností definovat strategický cíl rozvoje cestovního ruchu. Formulovat dlouhodobé a krátkodobé cíle, způsob jejich realizace, míru podpory města. Navržená opatření by měla přispět ke zkvalitnění komunikace mezi veřejnou správou, provozovateli služeb z oblasti cestovního ruchu a obyvateli města. Hlavním cílem všech opatření by mělo být především zviditelnění města a vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu.
dc.format 98 s., 4 s. obr. příloh.
dc.format.extent 2019126
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.05.2007
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject infrastruktura cestovního ruchu cs
dc.subject koncepce rozvoje cs
dc.subject marketing cestovního ruchu cs
dc.subject marketingový mix - 4P cs
dc.subject potenciál území cs
dc.subject produktový balíček cs
dc.subject rozšířený marketingový mix cs
dc.subject služby cestovního ruchu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject turismus cs
dc.subject význam cestovního ruchu cs
dc.subject Travelling en
dc.subject tourism infrastructure en
dc.subject develepment conception en
dc.subject tourism marketing en
dc.subject marketing mix - 4P en
dc.subject area potential en
dc.subject product package en
dc.subject travel industry en
dc.subject extended marketing mix en
dc.subject travel services en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject tourism en
dc.subject importance of tourism en
dc.title Koncepce rozvoje a podpory cestovního ruchu pro období 2006 - 2010 na Šumpersku
dc.title.alternative Conception of development and support of tourism in the Šumperk area for years 2006 - 2010
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2005-06-02
dc.description.abstract-translated This diploma work focuses on the issue of tourism in general, on specific ways of supporting the development of tourism, and on the main tasks of the town of Šumperk in this field. Arising from theoretical knowledge of marketing, results of the SWOT analysis, general evaluation of the tourism potential of the Šumperk area, as well as from personal experience, the main object of the work is to define a strategic goal for the development of tourism. It also attempts to formulate short - and long term objectives, methods of their realization, extent of municipality support. The proposed measures should contribute to improving the quality of communication among public administration, providers of tourism services and the town´s citizens. All measures should principally aim at marketing the town visible and creating conditions for the development of tourism.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 504
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account