Využití simulačního programu Witness při monitorování procesu čištění forem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití simulačního programu Witness při monitorování procesu čištění forem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav cs
dc.contributor.author Klačánek, Rudolf cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:04:51Z
dc.date.available 2010-07-15T03:04:51Z
dc.date.issued 2007-08-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3540
dc.description.abstract Tato práce se zabývá aplikací simulačního programu Witness v procesu čištění forem. První část je zaměřena na teoretický úvod k problému. Zde je popsána stručně simulace, program Witness a prostředí, ve kterém je prováděna simulace. Obsahuje základní údaje o procesu čištění forem. Dále je popsána technologie, která se používá při čištění forem. V praktické části je popsán model programu se všemi jeho elementy. Následuje rozbor modelu pracoviště, s nímž se dále pracuje. V další části jsou pak demonstrovány další modely pracoviště a výsledky jejich simulací. cs
dc.format 42 stran., 2 obr. priloh cs
dc.format.extent 1126246 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject simulation en
dc.subject programme Witness en
dc.subject model en
dc.subject simulace cs
dc.subject program Witness cs
dc.subject model cs
dc.title Využití simulačního programu Witness při monitorování procesu čištění forem cs
dc.title.alternative Simulation utilization in programme Witness on monitoring process forms cleaning en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Petr cs
dc.date.accepted 2007-09-13 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with application of simulation programme Witness on monitoring process forms cleaning. First section is focused on theoretical background of this problem. This part describe simulation, programme Witness and workplace, where is run simulation. This part contains basic facts about process forms cleaning. There are presented technology, which is used on forms cleaning. Practical part describe model of programme with all his elements. Analysis of workplace model, with witch is worked, follows. Other models are demonstrated in next part. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6376
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject modelování a simulace cs
local.subject simulační modely cs
local.subject dílny cs
local.subject Witness (software) cs
local.subject modeling and simulation en
local.subject simulation models en
local.subject workrooms en
local.subject Witness (software) en


Files in this item

Files Size Format View
klačánek_2007_dp.pdf 1.074Mb PDF View/Open
klačánek_2007_vp.doc 301Kb Microsoft Word View/Open
klačánek_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account