Claude Hopkins - David Ogilvy: Co mohou jejich názory říci současné reklamě?

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Claude Hopkins - David Ogilvy: Co mohou jejich názory říci současné reklamě?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Krupil, Roman
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:23Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:23Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35435
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá dílem a odkazem Clauda Hopkinse a Davida Ogilvyho, dvou nejvýše hodnocených, legendárních reklamních tvůrců v historii tohoto oboru. Autor se orientoval především na popis a analýzu povahy jejich zkušeností a pravidel, která tvoří praktický odkaz dalším generacím reklamních pracovníků. Stěžejním cílem práce je zodpovědět co možná nejobjektivněji otázku, co mohou názory těchto dvou velikánů svého oboru, kteří stáli v čele dvou generací reklamního průmyslu, říci současné reklamě, potažmo současné generaci reklamních tvůrců. Autor se pokusil vyhodnotit, nakolik jsou pravidla a zásady, stanovené Hopkinsem a Ogilvym, platná pro současnou tvorbu a zda-li reklamní obor jako celek stojí na relativně stálé platformě a mění se pouze podoba a charakter médií, nebo je-li reklama jako taková plně záležitostí módních trendů.
dc.format 65 s., 1 s. obr. příloh.
dc.format.extent 409807
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agentura cs
dc.subject BBDO cs
dc.subject Benetton cs
dc.subject Bernbach cs
dc.subject Burnett cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject copywrite cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject Hopkins cs
dc.subject kanál cs
dc.subject klient cs
dc.subject kresba cs
dc.subject Lasker cs
dc.subject layout cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject metoda cs
dc.subject móda cs
dc.subject odkaz cs
dc.subject Ogilvy cs
dc.subject pravidlo cs
dc.subject produkt cs
dc.subject propagace cs
dc.subject příjemce cs
dc.subject recipient cs
dc.subject reklama cs
dc.subject reklamní médium cs
dc.subject Resor cs
dc.subject rozhlas cs
dc.subject Rubicam cs
dc.subject servis cs
dc.subject služba cs
dc.subject sociální cs
dc.subject společnost cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject strategie cs
dc.subject textař cs
dc.subject titulek cs
dc.subject Toscani cs
dc.subject trend cs
dc.subject tvorba cs
dc.subject tvůrce cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject zadavatel cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject zásada cs
dc.subject Advertisement en
dc.subject advertising medium en
dc.subject agency en
dc.subject BBDO en
dc.subject Benetton en
dc.subject Bernbach en
dc.subject Burnett en
dc.subject channel en
dc.subject client en
dc.subject consumer en
dc.subject copy en
dc.subject copywriter en
dc.subject creativity en
dc.subject creator en
dc.subject customer en
dc.subject development en
dc.subject photography en
dc.subject headline en
dc.subject Hopkins en
dc.subject legacy en
dc.subject Lasker en
dc.subject layout en
dc.subject marketing en
dc.subject communication en
dc.subject Ogilvy en
dc.subject picture en
dc.subject placement en
dc.subject principe en
dc.subject product en
dc.subject publicity en
dc.subject radio en
dc.subject Rasor en
dc.subject recipient en
dc.subject Rubicam en
dc.subject rule en
dc.subject service en
dc.subject social en
dc.subject society en
dc.subject strategy en
dc.subject style en
dc.subject target group en
dc.subject Toscani en
dc.subject trend en
dc.title Claude Hopkins - David Ogilvy: Co mohou jejich názory říci současné reklamě?
dc.title.alternative Claude Hopkins - David Ogilvy: What can their opinions tell to contemporary advertisement?
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Létalová, Petra
dc.date.accepted 2005-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor’s thesis deals with the works of Claude Hopkins and David Ogilvy, two of the best, legendary copywriters in the advertising history. The author takes bearings at describing and analysis their experiences and rules, which create a practical legacy for future generations of advertising makers. The head destination of this thesis is finding of an objective answer to a question, what can Hopkins’s and Ogilvy’s opinions teach contemporary managers and creators. The author rated acceptance of Hopkins’s and Ogilvy’s legacy for contemporary advertising production as a whole and decided, whether it stands still on an unchanging platform with changes only in character and forms of advertising mediums, or whether advertisement as a whole develops at a basis of social trends and styles.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 534
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-03


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account