Zhodnocení finanční analýzy reklamní společnosti GRETA AGENCY, spol. s r. o. v letech 2004 - 2006

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční analýzy reklamní společnosti GRETA AGENCY, spol. s r. o. v letech 2004 - 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štelcová, Leona
dc.contributor.author Bednaříková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:05:55Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3544
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu reklamní společnosti GRETA AGENCY, spol. s r. o. v letech 2004 - 2006. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán účel, využití, metody a ukazatele finanční analýzy. V praktické části je představena společnost, ve které je následně zpracována a vyhodnocena finanční analýza. Tato praktická část vychází z podkladů části teoretické. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 711841 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.04.2037
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject absolute indexes en
dc.subject different indexes en
dc.subject comparative indexes en
dc.subject rentability en
dc.subject activity en
dc.subject insolvency en
dc.subject liquidity en
dc.title Zhodnocení finanční analýzy reklamní společnosti GRETA AGENCY, spol. s r. o. v letech 2004 - 2006 cs
dc.title.alternative The evaluation of financial analysis of the advertising company GRETA AGENCY, spol. s r. o. between 2004 - 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.date.vskp-available 2037-04-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor's Major Thesis focuses on a financial analysis of the advertising company GRETA AGENCY, Ltd. between 2004 and 2006. The work has two parts - a theoretical part and a practical one. The theoretical part descri-bes the aim, applications, methods and indexes of the financial analysis. The practical part introduces the company, where the financial analysis is then elaborated and interpreted. This practical part resutlts from the basis of the theoretical part. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6936
dc.date.assigned 2007-02-27
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bednaříková_2007_bp.pdfBlocked 695.1Kb PDF View/Open
bednaříková_2007_vp.doc 44Kb Microsoft Word View/Open
bednaříková_2007_op.doc 112.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account