Modernizace a rozšíření stávající LAN v SOŠ Luhačovice.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modernizace a rozšíření stávající LAN v SOŠ Luhačovice.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matýsek, Miroslav
dc.contributor.author Běšínský, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:07:02Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3545
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce bylo rozšíření stávající LAN sítě na Střední odborné škole v Luhačovicích. Praktická část je zpracována do tří hlavních částí. První část mapuje stávající LAN síť jako celek a zároveň obsahuje i navrhovaná rozšíření sítě. Druhá část je věnována propojení jednotlivých budov bezdrátovou sítí a ve třetí části doporučuji alternativní připojení do Internetu na základě dostupných nabídek poskytovatelů Internetového připojení v regionu. V závěrečné části jsou uvedena doporučení, která se týkají návrhu změn stávající LAN sítě a její efektivní využití do budoucna, celková cenová kalkulace provedených změn a specifikace jednotlivých aktivních prvků v rozšířené síti. Vše je zdokumentováno pomocí výkresů, vizualizací a grafických programů v přílohách. cs
dc.format 56 s., 23 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7613827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 24.05.2012
dc.subject Local area network en
dc.subject wireless network en
dc.subject wiring en
dc.subject connection en
dc.subject upgraded network en
dc.subject switches en
dc.subject active parts en
dc.subject twisted pair en
dc.subject transfer rate en
dc.subject Lokální síť cs
dc.subject bezdrátová síť cs
dc.subject kabeláž cs
dc.subject připojení cs
dc.subject rozšířená síť cs
dc.subject přepínače cs
dc.subject aktivní prvky cs
dc.subject kroucená dvojlinka cs
dc.subject přenosová rychlost cs
dc.title Modernizace a rozšíření stávající LAN v SOŠ Luhačovice. cs
dc.title.alternative Modernization and upgrading of existing LAN network at secondary school in Luhacovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated The objective of this bachelor thesis was to spread and upgrade existing LAN network on the secondary school in Luhacovice. The practical part contains three main parts. First chapter maps existing LAN network as a whole and includes the new upgraded network. The second chapter is dedicated to wireless conection between buildings of the school campus and in the third chapter the alternative ways of connection to the Internet network depending on accesible offer of the local Internet network service providers were recommended. The final part contains recommendations concerning changes of existing LAN network and effective usage in future, whole price of upgraded network and specification of each of the active parts used in this upgraded LAN network. Everything is documentated in architectural drawings, plans and vusializations. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6177
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject lokální počítačové sítě cs
local.subject základní školy cs
local.subject local area networks en
local.subject elementary schools en


Files in this item

Files Size Format View
běšínský_2007_bp.pdfBlocked 7.261Mb PDF View/Open
běšínský_2007_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
běšínský_2007_op.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account