Vliv médií na děti nižšího školního věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv médií na děti nižšího školního věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Střížová, Michaela
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:31Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:31Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35479
dc.description.abstract Ve své práci se snažím objasnit (vysvětlit) vztah dnešních dětí ve věku mezi 6 a 9 rokem k médiím, která je každodenně obklopují. Pokusím se Vám představit segment dětí a jijich mediálních zvyklostí. Zabývala jsem se také změnami v jejich životním stylu a pochopitelně také příčinami způsobujícími tyto změny. Svou práci jsem rozdělila na několi kapitol: média a jejich vliv na společnost, děti a TV, děti a reklama, děti a ostatní média (četba a internet), děti a volný čas. Chápu, že se Vám může zdát zvláštní, že jsem do vlivu médií zařadila i volný čas. Stále častěji se, ale setkávám s názorem, že dnešní děti tráví čas převážně před televizí, případně počítačem. Pokusila jsem se zjistit, jak je to doopravdy.
dc.format 38 s., 6 s. obr. příloh
dc.format.extent 479841
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject média cs
dc.subject reklama cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject Children en
dc.subject Media en
dc.subject Commercials en
dc.subject Free time en
dc.title Vliv médií na děti nižšího školního věku
dc.title.alternative The Influence of Media on Children of Lower School Age
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2005-06-02
dc.description.abstract-translated In this text I am trying to show attitudes of children aged from 6 to 9 towards media present in their every day life. I studied sample of chlidren and their habits related to media. I have also anlyzed chanes in their life-styles and phenomena causing such changes. This work is divided into several chapters: Media and the way they affect society, Children and TV, Children and commercials, Children and other media (books and the Internet), and Children and free time. It may seem unusual that I have included "free time" among the studied topics. The reason why I did so was hne widespread opinion that children spend most of their free time watching TV or engaged with computers. I tried to find out what the real situation is.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 583
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account