Možnosti a metody fundraisingu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti a metody fundraisingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Vařachová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:32Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:32Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35489
dc.description.abstract Tato práce se snaží jednoduchou a přehlednou formou uvést čtenáře do problematiky fundraisingu. V práci jsou vyzdvihnuty hlavní zásady a principy fundraisingu a rozebrány jednotlivé fundraisingové metody. V práci je provedena podrobná analýza současného stavu fundraisingu v České republice, která odhaluje kritická místa a nedostatky v oblasti fundraisingu v českých neziskových organizacích. Na rozboru fundraisingových aktivit Diakonie ČCE – střediska Betlém práce ukazuje, že v praxi lze úspěšně jednotlivé metody fundraisingu uvádět v život. V závěru práce jsou nastíněny možnosti pro zvýšení efektivity fundraisingových činností. Výklad je veden především s ohledem na laického čtenáře. Práce může sloužit začínajícím fundraiserům nebo neziskovým organizacím, které potřebují zlepšit činnost v této oblasti. Může dát stručný návod a také povzbudit v jejich práci.
dc.format 41
dc.format.extent 15219425
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fundraising cs
dc.subject neziskový cs
dc.subject Diakonie cs
dc.subject Betlém cs
dc.subject fundraising en
dc.subject unprofitable en
dc.subject Deaconry en
dc.subject Betlehem en
dc.title Možnosti a metody fundraisingu
dc.title.alternative Potentials and methods of fundraising
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2005-06-02
dc.description.abstract-translated This works tries to lead the readers into the fundraising problems with a very digested and simple form. There are highlighted main principles and fundamentals of the fundraising in the works and disarticulated individual fundraising methods. There is also performed a detailed analysis of the present fundraising situation in the Czech Republic, which reveals some critical spots and absences in the field of fundraising within the Czech unprofitable organizations. The works describes the analysis of the Czech-Fraternal Evangelic Church Deaconry – seminary Bethlehem's fundraising activities, showing, that it is practically possible to actuate the individual fundraising methods in life successfully. In the works conclusion there are outlined options for the effective enhancement of the fundraising activities. The reading is led especially with regard to the laic reader. The works tends to serve to the beginning fundraisers or unprofitable organizations who need to improve their results in this field. It can give a brief guidance and support and encourage their efforts in fundraising.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 593
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account