Lehčené pryže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lehčené pryže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maláč, Jiří
dc.contributor.author Kaláčková, Veronika
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:34Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:34Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35500
dc.description.abstract V práci jsou shrnuty poznatky o výrobě a vlastnostech směsích , se zvláštním důrazem na směsi s EPDM. První část je zaměřena na popis obecných lehčených pryží.Je zde vysvětleno co je to lehčení a popis vzniku lehčené struktury. Druhá část rozšiřuje informace o lehčených pryžích na bázi EPDM.Takže zde najdete i skladbu směsí s EPDM včetně vulkanizačních systémů. Ve třetí a čtvrté části se práce zabívá formováním a hodnocením porézní struktury,včetně experimentálních metod, které byly vypracovány firmou Alpha Technologies.
dc.format 37
dc.format.extent 411743
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject lehčená pryž cs
dc.subject EPDM cs
dc.subject vulkanizace cs
dc.subject sponge rubber en
dc.subject EPDM en
dc.subject vulcanize en
dc.title Lehčené pryže
dc.title.alternative Sponge rubber
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voldánová, Jana
dc.date.accepted 2005-06-23
dc.description.abstract-translated In this thesis there are summarized findings concerning production and characteristics of sponge compounds – with special emphasis on compounds with EPDM. In the first part there is description of common sponge rubbers. There are explanation of what is foaming and description of sponge structure formation. The second part spreads about information concerning sponge rubber on base EPDM. So you can find there also structure of compounds with EPDM including vulcanized systems. The third part and fourth part of this thesis are oriented on formation and valuation of cellular structures including experimental methods, which were worked out by Alpha Technologies Company.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 608
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-12


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account