Komunikační strategie pro ALCEDO-Středisko volného času Vsetín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikační strategie pro ALCEDO-Středisko volného času Vsetín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Göttlichová, Marcela
dc.contributor.author Hlaváčová, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:08:35Z
dc.date.available 2010-07-15T03:08:35Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3551
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je poukázat na důležitost komunikační strategie v oblasti nezisko-vého sektoru a vytvoření základů pro komunikační strategii příspěvkové organizace Alce-do - středisko volného času Vsetín. Teoretická část popisuje práci příspěvkových organiza-cí, marketing a komunikaci v oblasti služeb neziskového sektoru. Praktická část seznamuje s výsledky analýz z oblasti činnosti a nástrojů komunikace Alceda - střediska volného času Vsetín a jeho zákazníků. Projektová část zahrnuje konkrétní reformu v oblasti komu-nikace a public relations v příspěvkové organizaci Alcedo - středisko volného času Vsetín a strukturu opatření, která povedou k vytvoření nové komunikační strategie. cs
dc.format 77s., 3s. příloh cs
dc.format.extent 919138 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject příspěvková organizace cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject public relations cs
dc.subject zákazníci cs
dc.subject středisko volného času cs
dc.subject analýza SWOT cs
dc.subject allowance organization en
dc.subject communication strategy en
dc.subject public relations en
dc.subject customers en
dc.subject leisure time centre en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Komunikační strategie pro ALCEDO-Středisko volného času Vsetín cs
dc.title.alternative Communication strategy for ALCEDO-leisure time center Vsetin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma work is to point out the importance of communication strategy in non-profit sector. Further goal is to propose a measure resulting in creation of communica-tion strategy of allowance organization Alcedo - leisure time center Vsetín. Theoretical part of this diploma work describes work of allowance organizations, marketing and com-munication in field of non-profit sector services. Practical part of this diploma work ac-quaints with results of analysis of activities and communication tools of Alcedo - leisure time center and their customers. Furthermore the author mentioned ways to make commu-nication and public relations of Alcedo - leisure time center more effective. Project part of this diploma work include concrete reform in field of communication and public relation of allowance organization Alcedo - leisure time center and structure of measures leading to creation of new communication strategy. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4936
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hlaváčová_2007_dp.pdfBlocked 897.5Kb PDF View/Open
hlaváčová_2007_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
hlaváčová_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account