Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalendová, Alena
dc.contributor.author Hrnčiříková, Jitka
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:37Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:37Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35524
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je problematika přípravy interkalačních činidel a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů. Teoretická část, ve které jsou stručně charakterizovány jíly, jejich stavba, způsoby interkalace, nejpoužívanější interkalační činidla s příklady jejich řešených struktur a přehled polymerů zkoumaných z hlediska možnosti vytvoření nanokompozitů. Nejzajímavější byla struktura montmorillonitu interkalovaného rhodaminem B, protože tento materiál vykazuje velmi zajímavé optické vlastnosti. Předmětem praktické části jsou vypracované a vyhodnocené dva typy modifikací montmorillonitu s polyethylenglykolem (PEG+MMT) a s ethylen glykol-diacetátem (EGDAC+MMT) včetně jejich grafů a XRD záznamů. Z RTG analýzy plyne, že jak v případě PEG tak v případě EGDAC dochází k interkalaci a je možné dané látky použít do systémů PVC/jíl nanokompozitů. Lepší výsledek byl dosažen s PEG, který se používá jako změkčovadlo do PVC směsí. Z tohoto důvodu bych doporučila další testování této látky v PVC/jíl polymerních systémech.
dc.format 52
dc.format.extent 1366909
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Interkalace cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject interkalační činidla cs
dc.subject montmorillonit cs
dc.subject MMT cs
dc.subject polyvinylchlorid cs
dc.subject PVC cs
dc.subject polyethylenglykol cs
dc.subject PEG cs
dc.subject ethylen glykol-diacetát cs
dc.subject EGDAC cs
dc.subject Intercalation en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject intercalates en
dc.subject montmorillonite en
dc.subject MMT en
dc.subject polyvinylchloride en
dc.subject PVC en
dc.subject polyetyleneglycol en
dc.subject PEG en
dc.subject ethylene glycol-diacetate en
dc.subject EGDAC en
dc.title Interkalační činidla a jejich využití pro přípravu PVC/jíl nanokompozitů
dc.title.alternative Intercalates preparation and their suitability for PVC/organoclay nanocomposites
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovářová, Lucie
dc.date.accepted 2005-06-23
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor work is the problem intercalates preparation and their suitability for PVC/organoclay nanocomposites. The theoretical part deals with the characterization of the minerals especially particular kinds of organoclay. Next the method of intercalation is described. The most common intercalating agents and polymers are shown as well. The most interesting intercalation agent is rhodamin B, which demonstrate attractive optical properties. In the practical part are demonstrated two types of modification with polyethyleneglycol (PEG+MMT) and with ethylene glycol-diacetate (EGDAC+MMT) including the XRD patterns. From the XRD analysis resulted that both of the intercalants show successful intercalation and they can be used into polymer/clay nanocomposites. The better results were obtained in the case of PEG, which is PVC plasticizer. Therefore I recommended the further testing this intercalant in PVC/clay systems.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 639
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-06-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account