Obsah těžkých kovů v environmentu ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obsah těžkých kovů v environmentu ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Julinová, Markéta
dc.contributor.author Blaha, Michal
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:42Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:42Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35565
dc.description.abstract Těžké kovy antropogenního i přírodního původu vykazují určitou míru toxicity. Z hlediska životního prostředí a jeho ochrany, lze za nejvíce nebezpečné označit arsen, chróm, kadmium, olovo a rtuť. Těžké kovy se vyskytují v pitné vodě, potravě či ovzduší. Tato bakalářská práce se zabývá obsahem těžkých kovů v ovzduší, tento obsah hodnotí a vysvětluje příčiny zvýšených koncentrací v různých oblastech ČR a zvláště Zlínském kraji.
dc.format 48
dc.format.extent 1365722
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Těžké kovy cs
dc.subject Arsen cs
dc.subject Kadmium cs
dc.subject Olovo cs
dc.subject Rtuť cs
dc.subject Heavy metals en
dc.subject Arsenic en
dc.subject Cadmium en
dc.subject Lead en
dc.subject Mercury en
dc.title Obsah těžkých kovů v environmentu ČR
dc.title.alternative Contents of heavy metals in environment of the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáčková, Marie
dc.date.accepted 2005-06-28
dc.description.abstract-translated Heavy metals of anthropogenic as well as natural origin show certain levels of toxicity. From the point of view of the enviroment and its protection arsenic, chrome, cadmium, lead and mercury can be indicated. Heavy metals are occur in drinking water, food and air. This bachelor thesis focuses on the contents of heavy metals in the air. These contents are evalueted, and the reasons of increased concentrations in various areas of the Czech Republic, especially in the Zlín region, are explained.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 700
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-06-14


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account