Ověření provozu laboratorního fermentoru pro výukové účely

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ověření provozu laboratorního fermentoru pro výukové účely

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Šrámek, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:11:45Z
dc.date.available 2010-07-15T03:11:45Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3560
dc.description.abstract Zadáním této diplomové práce je ověření provozu laboratorního fermentoru pro výukové účely. Dalšími cíly je zapojení a ověření okruhu měření plynné fáze a sestavení plánu údržby fermentoru. V teoretické části je shrnuta problematika využití biotechnologií a fermentorů. Dále je popsáno použité zařízení a principy měření parametrů biochemických procesů. V praktické části jsou popsány provedené experimenty a ověření sond plynné fáze. Je zde také uveden plán údržby zařízení fermentoru a návrh laboratorní úlohy. V závěru jsou uvedeny souhrnné výsledky měření. cs
dc.format 70, 20 s. příloh cs
dc.format.extent 7850470 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject fermentor cs
dc.subject měření parametrů plynné fáze cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject oxid uhličitý cs
dc.subject methan cs
dc.subject biotechnologie cs
dc.subject fermenter en
dc.subject gas phase parameters measurement en
dc.subject e-learning en
dc.subject carbon dioxide en
dc.subject methan en
dc.subject biotechnology en
dc.title Ověření provozu laboratorního fermentoru pro výukové účely cs
dc.title.alternative Verification of laboratory fermenter for education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hoffmann, Jaromír
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma work is verification of laboratory fermenter for education. The other objectives are instalation and validation of gas sensors loop and creating fermentor maintenance schedule. In the theoretic part, there is summarized biotechnology and fermenter using. Further, the applied technical equipment and principles of biochemical processes parameters measurement are described. Executed experiments and gas sondes verification are presented in the practical part. There is mentioned the maintanance schedule and suggestion of laboratory exercise too. In the conclusion, summarized results of measurement are stated. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5323
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šrámek_2007_dp.pdfBlocked 7.486Mb PDF View/Open
šrámek_2007_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
šrámek_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account