Analýza hospodaření města Holešova v letech 2002-2005

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza hospodaření města Holešova v letech 2002-2005

Show simple item record

dc.contributor.advisor Leško, Dušan
dc.contributor.author Marková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:12:26Z
dc.date.available 2010-07-15T03:12:26Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3563
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hospodaření města. Skládá se z části teoretické a části praktické. Obsahuje dva nejdůležitější a nejvíce sledované ukazatele finanční analýzy a podrobněji analyzuje příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu města. Cílem analýz je zjistit stav rozpočtového hospodaření města a na základě jejich výsledků stanovit doporučení. cs
dc.format 57 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 899035 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obec cs
dc.subject municipální firma cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ukazatel zadluženosti cs
dc.subject ukazatel likvidity cs
dc.subject hospo-daření obce cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject majetek cs
dc.subject Municipality en
dc.subject municipal firm en
dc.subject financial analyse en
dc.subject insolvency indicator en
dc.subject liquidity indicator en
dc.subject im-plementation of budget en
dc.subject budget en
dc.subject revenues en
dc.subject expenditures en
dc.subject property of community en
dc.title Analýza hospodaření města Holešova v letech 2002-2005 cs
dc.title.alternative The analyse of municipality Holešov in years 2002-2005 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.description.abstract-translated This bachelor's work be engaged in analyse implementation of budget. It consist of theore-tic part and practical part. It contains of two most important and mostly monitored indices of the financial analyse and it analyse revenues and expenditures of budget in municipality in more detail. The aim of analyses is to identify stadium implementation of budget in the municipality and provide a commendation on the basis of its results. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4706
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
marková_2007_bp.pdfBlocked 877.9Kb PDF View/Open
marková_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
marková_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account