Analýza nákladů ve firmě Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů ve firmě Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Dytrichová, Pavlína
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:46:36Z
dc.date.available 2010-07-13T11:46:36Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/357
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat náklady firmy a zjistit, proč se plán kalkulací odlišuje od dosažených hodnot za daná období, a navrhnout zlepšení v oblasti řízení nákladů a kalkulací. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů pojednávajících o nákladech a kalkulacích. Praktická část zahrnuje charakteristiku firmy, podrobnou analýzu nákladů a kalkulací zaměřenou na zjištění příčin rozdílů mezi plánovanými a skutečnými kalkulacemi nákladů, bod zvratu a cenová omezení. V závěru jsou uvedeny návrhy a doporučení v oblasti řízení nákladů a kalkulací ve firmě. cs
dc.format 73 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 959874 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Analýza cs
dc.subject náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject plán cs
dc.subject Analysis en
dc.subject costs en
dc.subject calculations en
dc.subject variable costs en
dc.subject fixed costs en
dc.subject break-even point en
dc.subject plan en
dc.title Analýza nákladů ve firmě Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. cs
dc.title.alternative The cost analysis of The Šumperská provozní vodohospodářská společnost, Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dohnalová, Zuzana
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.description.abstract-translated The purposes of this thesis are the cost analysis in a company, finding a reason of the differences among a calculation plan and a real calculation, and trying to suggest an improvement in the sphere of operating the costs and the calculations. The whole thesis is divided into two main parts. The theoretic part includes a description of the costs and the calculations. The practical part contains the company characteristic, the cost and the calculation analysis aimed on finding the reason of the differences among the calculation plan and the real calculation, a break-even point and a price restriction. At the end of this thesis are the proposals and the recommendations in the sphere of operating of the costs and the calculations in the company. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/112 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3902
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dytrichová_2006_bp.pdfBlocked 937.3Kb PDF View/Open
dytrichová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
dytrichová_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account