Programovací jazyk Python jeho využití v Blenderu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Programovací jazyk Python jeho využití v Blenderu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel cs
dc.contributor.author Sporek, Jakub cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:19:12Z
dc.date.available 2010-07-15T03:19:12Z
dc.date.issued 2007-05-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3580
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o programovacím jazyce Python, jeho modulech souvisejících s 3D programem Blender a o fraktálech, konkrétně o Lindenmayerových systémech. V teoretické části vysvětluje princip L-Systémů, popisuje Python a jeho moduly pro program Blender a také Blender samotný. V praktické části vysvětluje funkci skriptu pro generování rostlin, napsaného v programovacím jazyce Python, pro software Blender. Popisuje jednotlivé funkce tak, jak je vykonává skript po spuštění a také vysvětluje jednotlivé nastavitelné parametry v GUI. Na konci jsou k vidění ukázky vytvořených stromů. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 2117133 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Python en
dc.subject Blender en
dc.subject script en
dc.subject trees generating en
dc.subject L-System en
dc.subject Python cs
dc.subject Blender cs
dc.subject skript cs
dc.subject generování stromů cs
dc.subject L-Systém cs
dc.title Programovací jazyk Python jeho využití v Blenderu cs
dc.title.alternative Python programming language and it's usage in Blender en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štalmach, Jan cs
dc.date.accepted 2007-06-25 cs
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with Python programming language, it's modules related to the Blender 3D software and with fractals, concretely Lindenmayer's systems. In theoretical part explains the principle of L-Systems, describes Python and it's modules for the Blender software and also Blender itself. In practical part describes function of the plants generating script, written in the Python programming language, for Blender software. Describes each function as the script executes them after startup and also explains each of the GUI parameters. At the end, there are examples of the created trees. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6462
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
sporek_2007_dp.pdfBlocked 2.019Mb PDF View/Open
sporek_2007_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
sporek_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account