Analýza penzijního připojištění v ČR a jeho důležitost v portfoliu finančního poradce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza penzijního připojištění v ČR a jeho důležitost v portfoliu finančního poradce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janča, Jan
dc.contributor.author Adam, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:22Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35896
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice, zhodnocení vybraných penzijních fondů a jejich nabídky. Celkovým výsledkem práce má být doporučení pro finančního poradce, týkající se výběru penzijního fondu do svého portfolia a stanovení toho, jak důležitou roli hraje penzijní připojištění v jeho portfoliu. V teoretické části popíši historii a důvody vzniku penzijního připojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem z pohledu české legislativy, rozeberu problematiku kdo může nyní být finančním poradcem, nastíním předpokládaný demografický vývoj, v krátkosti se zmíním o Asociaci penzijních fondů ČR a o systému důchodového zabezpečení. V praktické části budu převážně analyzovat a srovnávat vybrané penzijní fondy. Analýza penzijních fondů bude probíhat na základě kritérií pro výběr penzijního fondu. V závěru práce budou uvedena doporučení pro finančního poradce.
dc.format 68 s., 11 s. příloh
dc.format.extent 676332
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2010
dc.subject Důchodová reforma cs
dc.subject finanční poradce cs
dc.subject penze cs
dc.subject penzijní fond cs
dc.subject penzijní připojištění cs
dc.subject portfolio cs
dc.subject Pension reform en
dc.subject financial advisor en
dc.subject old-age pension en
dc.subject a contributory pension scheme en
dc.subject pension fund en
dc.subject portfolio en
dc.title Analýza penzijního připojištění v ČR a jeho důležitost v portfoliu finančního poradce
dc.title.alternative Analysis of contributory pension scheme in the Czech Republic and its importance in the porfolio of a financial advisor
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Král', Miloš
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated The objective of the bachelor thesis is an analysis of the pension scheme in the Czech Republic, valuation of the analysed pension funds and their offers. The outcome of this thesis is to provide recommendation for the financial advisor. As far as the choice of pension fund into his portfolio and assessment how important role plays the pension scheme in his portfolio. In the theoretic a part I will describe the history and reasons of the creation of the pensions scheme and pensions scheme with state contribution in the Czech legislation. I will analyse the aspect who can be financial advisor. I will outline the tentative demographic development. I will also briefly mention association of pension funds of Czech Republic and the system of pension scheme in general. In the practical part I will mainly analyse and compare the selected pension funds. The analysis of pension funds will be based on the criteria for selecting pension funds. At the end of my work there will be mentioned recommendations for the financial advisor.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1077
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account