Zhodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Holoušová, Jana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:23Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:23Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35905
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zhodnocením finanční pozice a výkonnosti vybraného podniku. Pro její analyzování jsem z dostupné literatury vybrala metodu finanční analýzy, jejíž teoretické základy jsou zmíněny v první části této práce. Zvolené ukazatele jsou zaměřeny na oblast likvidity, zadluženosti, rentability a řízení aktiv. Také byly vybrány vhodné modely, které stanoví finanční situace podniku. Na základě stanovených cílů jsem v praktické části aplikovala zvolenou metodu u vybrané firmy. Dle dosažených výsledků jsem navrhla dané firmě doporučení pro zlepšení.
dc.format 72 s.,16 s. příloh
dc.format.extent 2751786
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční cs
dc.subject analýza cs
dc.subject výkonnost cs
dc.subject pozice cs
dc.subject zhodnocení cs
dc.subject financial en
dc.subject analysis en
dc.subject position en
dc.subject efficiency en
dc.subject evaluation en
dc.title Zhodnocení finanční pozice a výkonnosti podniku XY, a.s.
dc.title.alternative Evaluation of the financial position and efficiency of the XY Company, plc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nejezchleba, Miroslav
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated In my bachelor´s thesis, I deal with evaluation of the financial position and efficiency of the chosen company. For its analysing I have chosen from available literature the financial analysis method, whose theoretical bases are mentioned in the first part of this work. The chosen ratios are devoted to the area of liquidity, debt, profitability and control assets. There were also chosen suitable models, which identify company’s financial situation. According to the specified objectives I applied chosen method to elective company. According to acquirement results I proposed company a few suggestions for improvement.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1088
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account